Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Internet

Dzieła małopolskiej sztuki sakralnej w Internecie

wnętrze bazyliki ofiarowania najświętszej maryi panny w wadowicach fot. KP/Fra3 Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach

Każdy zainteresowany, nie ruszając się z domu, może obejrzeć sakralne zabytki z terenu archidiecezji krakowskiej oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Wystarczy odwiedzić portal „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”.

Strona powstała dzięki projektowi Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracami nad stworzeniem cyfrowego repozytorium zdjęć i opisów dzieł sztuki sakralnej w Małopolsce, w tym kościołów, kaplic, pomników nagrobnych oraz dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz małopolskich świątyń, kierował dr Józef Skrabski.

„Nie wszystkie z nich są na co dzień dostępne dla zwiedzających. Niektóre ze względu na lokalizację trudno obejrzeć z bliska. Na portalu, dzięki szczegółowej dokumentacji fotograficznej zgromadzonej podczas licznych wyjazdów inwentaryzacyjnych, można z łatwością dostrzec wszystkie szczegóły, łącznie z fakturą płótna czy niekiedy ukrytymi sygnaturami artystów” - zachęcają do odwiedzin portalu jego twórcy.

Na stronie www.sdm.upjp2.edu.pl udostępnionych zostało ponad 4000 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych z terenu Małopolski oraz biogramy 1500 osób powiązanych z archidiecezją krakowską. Co więcej ich oglądanie zostało wyjątkowo usprawnione - możliwa jest nawigacja między biogramem artysty, a dziełami, które wykonał czy prezentacją sylwetki świętego, a jego przedstawieniami w sztukach plastycznych, a osobiste konto użytkownika ułatwia tworzenie własnych kolekcji ulubionych zabytków.

Portal podzielony jest na 4 podstawowe sekcje: „Miejscowości”, „Ludzie”, „Dzieła” oraz „Zwiedzaj Małopolskę”. Można na nich odnaleźć informacje o małopolskich miejscowościach i zlokalizowanych w nich parafiach, ludziach powiązanych z Małopolską i archidiecezją krakowską, najcenniejszych dziełach sztuki sakralnej z małopolskich świątyń oraz trasach turystycznych śladami zabytków i ludzi związanych z regionem. Opublikowane fotografie są udostępnione w domenie publicznej lub na licencjach Creative Commons.

Strona pełni również rolę Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, w którym udostępniono w domenie publicznej ponad 500 jednostek archiwalnych, w tym akta wizytacji biskupich, księgi konsystorskie czy akta oficjalatu i wikariatu generalnego w Krakowie. „Do tej pory ze względu na postać analogową omawianych dokumentów archiwalnych oraz w wielu przypadkach ich zły stan zachowania, dostęp do nich był bardzo ograniczony” - podkreślają pomysłodawcy.

Opracowane i udostępnione zasoby mogą być też materiałem edukacyjnym, wspierającym działalność nauczycieli i wykładowców. Tematy scenariuszy lekcji dotyczące historii oraz sakralnego dziedzictwa kulturowego Małopolski można odnaleźć w sekcji zatytułowanej „Ciekawi Małopolski”.

Projekt „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego” na lata 2014-2020.

Oceń treść:
Źródło:
;