Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Książka

Fatima w relacjach naocznego świadka

fatima w oczach świadka fot. Wydawnictwo AA

Sługa Boży ks. Manuel Formigão (1883-1958) był naocznym świadkiem objawień w Fatimie. Ks. Formigao osobiście znał dzieci, które widziały Maryję. Nikt inny nie zbliżył się do tajemnic Fatimy tak blisko jak on. Dlatego przez znawców objawień fatimskich bywa nazywany czwartym wizjonerem fatimskim.Przez jakiś czas był ich powiernikiem, oraz opiekunem duchowym. Był twórcą raportu Komisji Kanoniczej, powołanej przez biskupa Leirii do
zbadania wiarygodności objawień fatimskich. To dzięki jego wysiłkowi świat odkrył sens przesłania Fatimy, sens jedności modlitwy i pokuty
oraz idee zadośćuczynienia.

Rozmowy kapłana – publikowane po raz pierwszy w całości – z Łucja, Franciszkiem i Hiacynta są najlepszym świadectwem, które pozostawia nam historia, abyśmy znaleźli się niejako w centrum wydarzeń sprzed stu lat i zrozumieli sens przesłania Matki Bożej, a także zaskakujące nadprzyrodzone bogactwo duchowe trojga dzieci i ich duchowego opiekuna.

Dziś, po upływie kilkudziesięciu lat od śmierci ks. Formigao, jego wiarygodne świadectwo mogą poznać również polscy czytelnicy!

________________________________________________________________________________________________________________
Tytuł: Fatima w relacjach naocznego świadka
Podtytuł: Świadectwo opiekuna duchowego dzieci z Fatimy
Autor: Sługa Boży ks. Manuel Formigão
Wydawca: Wydawnictwo AA, Kraków 2017 r.

Oceń treść:
;