Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Dialog

Franciszek do Żydów: wolność religijna bastionem przeciw totalitaryzmom

 fot. Fotolia.com

Jeśli nie wyciągniemy lekcji z najczarniejszych kart historii, by nie popełniać tych samych błędów, godność ludzka pozostanie martwą literą. Ojciec Święty mówił o tym do delegatów Światowego Kongresu Żydów z Gór, reprezentującego przede wszystkim kraje Kaukazu. Po raz pierwszy w historii zostali oni przyjęci na audiencji przez Papieża. 

 

Franciszek nawiązał do swych niedawnych odwiedzin w Wilnie, gdzie, jak przypomniał, oddał hołd ofiarom ludobójstwa Żydów na Litwie, dokładnie w 75. rocznicę likwidacji wielkiego getta. Wskazał, że „trzeba upamiętniać Holokaust, by przeszłość stała się żywą pamięcią”. Przypomniał zarazem o innych tragicznych wydarzeniach: przypadającej 16 października rocznicy likwidacji rzymskiego getta i obchodzonej 9 listopada 80. rocznicy tzw. „kryształowej nocy”. Ojciec Święty zauważył, że „kiedy chciano zastąpić Dobrego Boga bałwochwalstwem władzy i ideologią nienawiści, doszło się do szaleństwa eksterminacji człowieka”. Stąd też, podkreślił Franciszek, wolność religijna jest najwyższym dobrem, które należy chronić, podstawowym prawem człowieka, bastionem przeciwko roszczeniom totalitarnym.

“Niestety także dzisiaj istnieją postawy antysemickie. Jak wielokrotnie wspominałem, chrześcijanin nie może być antysemitą. Nasze korzenie są wspólne. Byłaby to sprzeczność wiary i życia. Razem jesteśmy wezwani do zaangażowania się w to, by antysemityzm został wykorzeniony ze wspólnoty ludzkiej – mówił Franciszek do delegacji Żydów. – Zawsze podkreślałem znaczenie przyjaźni między żydami i katolikami. Opierając się na braterstwie zakorzenionym w historii zbawienia, konkretyzuje się ona we wzajemnej uwadze. Wspólnie z wami chciałbym podziękować Dawcy wszelkiego dobra za dar naszej przyjaźni, impuls i motor dialogu między nami. Jest to dialog, który w tym czasie jesteśmy wezwani promować i rozwijać na płaszczyźnie międzyreligijnej, dla dobra ludzkości”.

Na zakończenie audiencji dla delegatów Światowego Kongresu Żydów z Gór Franciszek modlił się, by Wszechmogący pobłogosławił wspólnej drodze przyjaźni i zaufania, abyśmy żyli zawsze w pokoju, i niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, mogli być budowniczymi pokoju. Swe wystąpienie Papież zakończył słowami: „Shalom alechem!”. 

Oceń treść:
Źródło:
;