Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Nauczanie

Franciszek napisał przesłanie do IV Globalnego Sympozjum Uniservitate

papież franciszek na synodzie biskupów fot. BP KEP

„Moją nadzieją jest, że wasze rozważania i dyskusje (…) pomogą rozwinąć w młodych ludziach większą świadomość związku, jaki powinien istnieć pomiędzy «językami» umysłu, serca i rąk” – wskazał Papież zebranym na IV Globalnym Sympozjum Universitate. Od 6-9 listopada specjaliści, profesorowie i studenci spotykali się w Manili wokół tematu posługiwania i uczenia się. Franciszek wysłał do nich specjalny list, który został tam publicznie odczytany.

 

Ojciec Święty podkreślał w tekście wartość wewnętrznej harmonii uczuć, myśli oraz czynów. Do niej warto zachęcać swoich studentów. „Takie integralne podejście do edukacji zachęca do kreatywnych interdyscyplinarnych (…) metod w celu wsparcia młodych ludzi, aby byli przywódcami i protagonistami w budowaniu lepszej przyszłości dla całego społeczeństwa” – napisał Papież.

Równocześnie Franciszek polecił pamięci adresatów wagę duchowego wymiaru w całym tym procesie. „Ufam, iż wysiłki sympozjum (…) rozbudzą gorliwość wszystkich w braniu udziału w służbie dla wspólnego dobra jako posłani uczniowie, zdolni do przynoszenia przemieniającej prawdy, piękna i radości Ewangelii do całej rodziny ludzkiej” – zaznaczył Ojciec Święty. Dodał, że to doprowadzi do rozszerzenia „Królestwa Bożego braterskiej solidarności, sprawiedliwości i pokoju”.

Program Uniservitate odnosi się do Globalnego Paktu Edukacyjnego zaproponowanego w 2019 r. właśnie przez Franciszka. W sympozjum w Manili wzięli udział przedstawiciele ponad 30 instytucji pochodzący z 42 krajów ze wszystkich kontynentów.

Źródło:
;