Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Nauczanie

Franciszek: handel ludźmi jest haniebną plagą

 fot. wikipedia.org

Franciszek zaapelował o zdecydowaną walkę z handlem ludźmi. Rządzących wezwał, by usunęli przyczyny tej haniebnej plagi, niegodnej cywilizowanego społeczeństwa. W przypadające dziś wspomnienie św. Józefiny Bakhity, sudańskiej zakonnicy, która od dziecka przeżywała dramatyczne doświadczenie bycia ofiarą handlu ludźmi przypada I Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi.

 

„Popieram tych, którzy są zaangażowani w pomoc mężczyznom, kobietom i dzieciom zniewalanym, poniżanym, wykorzystywanym jako narzędzia pracy czy przyjemności i często torturowanym oraz okaleczanym – mówił Ojciec Święty. - Wzywam rządzących do podjęcia stanowczych działań, by usunąć przyczyny tej haniebnej plagi, niegodnej cywilizowanego społeczeństwa. Niech każdy z nas czuje się zobowiązany do bycia głosem tych naszych braci i sióstr, którzy są upokarzani w swojej godności. Módlmy się wspólnie do Maryi za nich i za ich rodziny”.

Franciszek przypomniał, że inicjatorami dnia modlitwy są międzynarodowe unie przełożonych generalnych: żeńskich i męskich. Jego hasłem są słowa: „Zapalić światło przeciwko handlowi ludźmi”. Wczoraj wieczorem również Papież zapalił, za pomocą tableta, symboliczną świeczkę na stronie inicjatywy www.slavesnomore.it.

Źródło:
;