Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Nauczanie

Franciszek: każdy z nas wezwany jest nieść łaskę Jezusa chorym i cierpiącym

 fot. John Bridges / wikipedia.org

O bardziej ludzką służbę chorym pełnioną z wielkodusznym oddaniem i ewangeliczną miłością zaapelował Franciszek na Anioł Pański. W swym rozważaniu nawiązał do niedzielnej Ewangelii opowiadającej o Jezusie, który przepowiada i uzdrawia. Ojciec Święty wskazał, że są to dwa główne elementy Jego działalności w życiu publicznym. „Głosząc przepowiada On Królestwo Boże, a uzdrawiając pokazuje, że jest blisko nas” – podkreślił Papież.

 

„Wszedłszy do domu Szymona Piotra, Jezus ujrzał, jego teściową leżącą w łóżku z gorączką. Wziął ją natychmiast za rękę, uzdrowił i podniósł. Po zachodzie słońca, kiedy kończył się szabat, ludzie mogli przychodzić i przyprowadzać swoich chorych – mówił Ojciec Święty. - Jezus uzdrowił wiele osób dotkniętych różnymi chorobami: fizycznymi, psychicznymi i duchowymi. Przyszedłszy na świat, aby głosić i realizować zbawienie całego człowieka i wszystkich ludzi, Jezus ukazuje szczególną wrażliwość na tych, którzy są poranieni, na ciele i duszy: ubogich, grzeszników, opętanych, chorych, wykluczonych. W ten sposób objawia się, jako lekarz dusz i ciał, miłosierny Samarytanin człowieka. Jest prawdziwym Zbawicielem człowieka: Jezus zbawia, Jezus leczy, Jezus i uzdrawia”.

Ojciec Święty przypomniał, że zbawcze dzieło Jezusa nie wyczerpuje się wraz z Jego ziemskim życiem, ale trwa nadal za pośrednictwem Kościoła, sakramentu miłości i czułości Boga dla ludzi. Posyłając Apostołów Jezus powierza im podwójną misję: głoszenia Ewangelii zbawienia i uzdrawiania chorych. „Ta misja wciąż trwa, a Kościół uważa osoby chore za uprzywilejowaną drogę spotkania z Chrystusem.” – podkreślił Papież.

„Dzieje się tak również w naszych czasach, kiedy, mimo wielorakich osiągnięć nauki, cierpienie wewnętrzne i fizyczne człowieka, budzi poważne pytania o sens choroby i bólu, oraz śmierci – mówił Franciszek. - Chodzi o pytania egzystencjalne, na które duszpasterska działalność Kościoła musi odpowiadać w świetle wiary, mając przed oczyma Ukrzyżowanego, w którym objawia się całe misterium zbawcze Boga Ojca, który z miłości do ludzi, nie oszczędził swojego Syna. Dlatego każdy z nas jest wezwany, aby nieść światło Słowa Bożego i moc łaski tym, którzy cierpią i tym, którzy się nimi opiekują; rodzinom, lekarzom, pielęgniarkom, po to, by troska o chorych pełniona była z większym człowieczeństwem, wielkodusznym poświęceniem, ewangeliczną miłością i czułością”.

Ojciec Święty przypomniał, że rzeczywistość uzdrawiania chorych przez Jezusa, zaprasza nas do refleksji nad sensem i wartością choroby. Dobrą okazują ku temu może być przypadający w najbliższą środę Światowy Dzień Chorego, obchodzony we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Źródło:
;