Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Wydarzenia:

Nauczanie

Franciszek: wiara darem Ducha Świętego, przekazywanym przez kobiety

O roli kobiet w przekazywaniu wiary przypomniał Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej dziś rano w Domu Świętej Marty. Szczególną uwagę Franciszek zwrócił na pierwsze dzisiejsze czytanie liturgiczne, z Drugiego Listu do Tymoteusza (2 Tm 1,1-8). Św. Paweł przypomina w nim, że „bezobłudna wiara” zamieszkała w Tymoteuszu dzięki jego babce, Lois i matce Eunice.

 

Ojciec Święty zauważył, że to właśnie matki i babcie często przekazują wiarę. Jednocześnie podkreślił, że czym innym jest przekazywanie wiary, a czym innym jest uczenie spraw wiary. Wiara jest darem. Wiary nie może studiować. Studiuje się natomiast sprawy wiary, aby ją lepiej zrozumieć, ale poprzez studium nie dochodzi się do wiary. Wiara jest darem Ducha Świętego, wykraczającym poza wszelkie przygotowania. Ten dar jest przekazywany przez matki i babcie, czy też inne kobiety w rodzinie. Franciszek dodał, że dzieje się tak, bo Jezusa dała nam kobieta, Jego Matka, Maryja. Także dar wiary przekazywany jest przez kobiety – zauważył papież.

Następnie Franciszek przypomniał, iż św. Paweł zachęca, by strzec depozytu daru wiary, unikając światowej gadaniny, pogańskiego plotkowania. W tym kontekście zaznaczył, że każdy z nas otrzymał dar wiary i powinien dbać, żeby nie uległ on rozwodnieniu, abyśmy nadal byli mocni mocą Ducha Świętego, byśmy ożywiali ten dar, żyli nim na co dzień.

Ojciec Święty wskazał, że przeciwieństwem tego daru jest nieśmiałość i wstyd. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni” - naucza Apostoł. Duch bojaźni jest sprzeczny z darem wiary, nie pozwala wzrastać w wierze. Natomiast wstydzenie się wiary jest grzechem: „Tak, jestem wierzący, ale ją ukrywam, żeby za wiele nie było widać, żyję trochę wiarą, a trochę nie, bo wstydzę się nią żyć zdecydowanie”.

„Natomiast wiara jest duchem mocy, miłości i roztropności. To jest wiara” - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wyjaśnił, że wspomniana roztropność oznacza, iż jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, nie możemy czynić wszystkiego, cobyśmy chcieli i poszukiwanie dróg rozwijania wiary. „Prośmy Pana o łaskę wiary bezobłudnej, której się nie negocjuje w zależności od tego, co się pojawia. Wiary, którą staram się ożywiać każdego dnia, albo przynajmniej proszę Ducha Świętego, aby ją ożywił i aby w ten sposób mogła wydać owoc obfity”- zakończył swoją homilię papież.

;