Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Pielgrzymki zagraniczne

Francja 14 – 15 VIII 1983

Cel pielgrzymki: „Prywatna pielgrzymka do Lourdes w Roku Jubileuszowym 1950-lecia Odkupienia, w 125. rocznicę objawień Matki Bożej i w 50. rocznicę kanonizacji Bernadetty Soubirous”. Najważniejsze wydarzenie: Papież miał przyjechać do Lourdes na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w lipcu 1981 r., jednak zamach na jego życie, który miał miejsce 13 maja 1981 r. to uniemożliwił. W swoich przemówieniach Jan Paweł II wiele uwagi poświęcił pielgrzymowaniu i „teologii cierpienia”. W akcie oddania papież powierzył Maryi cały Kościół i naród francuski. źródło: www.janpawel2.pl  
;