Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

Wydarzenia: Światowy Dzień Autyzmu

Małopolska

 fot. Malopolska.pl

Jak co roku, samorząd województwa małopolskiego docenił tych, którzy swoją pracą i pasją zmieniają Małopolskę na lepsze. Uroczyste wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Nagrody Województwa Małopolskiego – Polonia Minor oraz Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor odbyło się podczas gali Święta Małopolski w Filharmonii Krakowskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. ks. kard. Stanisław Dziwisz, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, wicemarszałek Józef Gawron, przewodniczący SWM Jan Tadeusz Duda, Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl oraz radni województwa.

Uroczystą galę rozpoczęło wystąpienie marszałka Witolda Kozłowskiego. 

Spotykamy się po raz kolejny na obchodach Święta Małopolski, aby nadal wzmacniać naszą małopolską wspólnotę i łączące nas więzi. Dzisiaj mijają trzy lata od dnia, kiedy, po wyborach w 2018 roku, miałem zaszczyt objąć funkcję marszałka województwa małopolskiego i od kiedy nowy zarząd województwa rozpoczął pracę na rzecz Małopolski i Małopolan. Były to trzy lata ciężkiej pracy, w trakcie których przyszło nam zmierzyć się z wieloma niełatwymi sytuacjami. Były to trzy lata, w których przeżywaliśmy chwile radości i wzruszeń, dumy z Małopolski i Małopolan.

Bez wątpienia w tym czasie miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnej historii naszego regionu. Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z 5 października 2020 roku Święty Jan Paweł II został Patronem Województwa Małopolskiego. W ślad za tym zostało podjętych wiele inicjatyw, dzięki którym wciąż żywa jest postać Papieża – Polaka, Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Małopolanina.

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

W trakcie swojego wystąpienia gospodarz regionu wspomniał również o wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa. - Cały świat, kraj i region niejako się zatrzymał. Musieliśmy przewartościować i zmienić nasze projekty i plany. Odpowiedzią na w szybkim tempie rosnącą liczbę nowych zakażeń było stworzenie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, którą tworzą kierunkowe pakiety: medyczny, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społeczny i edukacyjny oraz rozwoju – przypomniał marszałek Kozłowski.

Podsumowując trzyletnią kadencję, marszałek Witold Kozłowski mówił także o planach samorządu województwa na najbliższe miesiące. - Dużo pracy za nami. Wciąż dużo pracy przed nami. Trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem III Igrzysk Europejskich, które mają się odbyć w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Do 6 grudnia przedłużyliśmy termin konsultacji społecznych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 „Małopolska Przyszłości”. Jestem jednak przekonany, że wspólnie z partnerami Województwa Małopolskiego będziemy nadal skutecznie, efektywnie i owocnie działać na rzecz rozwoju naszego regionu – podkreślił.

Na koniec pragnę życzyć Państwu i wszystkim Małopolanom, abyśmy ‒ czerpiąc ze wspaniałych tradycji i z troską chroniąc dziedzictwo przeszłości Małopolski ‒ potrafili wspólnie, owocnie pracować na jej przyszłość, jako nowoczesnego, skutecznie wykorzystującego swój ogromny potencjał regionu

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego

Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego wręczyli marszałek Witold Kozłowski wraz z przewodniczącym SWM prof. Janem Tadeuszem Dudą.

Jak zaznaczył marszałek Witold Kozłowski, Święto Małopolski to także moment podziękowania tym, którzy w sposób szczególny zasłużyli się Małopolsce. - Wręczane dzisiaj odznaczenia to skromny wyraz wdzięczności i uznania za wszystko, co wyróżnieni Medalem ofiarowali Małopolsce i Małopolanom – powiedział.

Przypomnijmy, że Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wśród Laureatów Złotych Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego znaleźli się:

dr hab. Andrzej Nowak - Wybitny historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich, prowadzący aktywną działalność naukową, medialno-publicystyczną oraz publiczną, zajmujący się głównie historią i myślą polityczną Europy Środkowej i Wschodniej XIX-XX wieku. Znakomity publicysta, mający na swoim dorobku naukowym ponad 30 książek, 200 artykułów i recenzji naukowych, 400 artykułów publicystycznych. Do najwybitniejszych prac z dziedziny popularyzacji historii i kultury Polski oraz upamiętnienia losów Narodu Polskiego należy wielotomowe dzieło pt. „Dzieje Polski” (do tej pory ukazały się IV tomy).

Śp. Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Aktywny, pełen oddania Samorządowiec. Radny Województwa Małopolskiego w latach 1998-2006 i 2010-2021. Trzykrotny wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zaangażowany w sprawy społeczne.

Śp. ks. prałat Zdzisław Sochacki - Wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej, a także w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Wychowawca, prokurator i prefekt w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Od 2007 r. do 2021 r. proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

Srebrne Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego otrzymali:

dr hab. Hubert Chudzio - Historyk, filmowiec, dziennikarz, dokumentalista związany od początku drogi zawodowej z Małopolską i Krakowem. Podejmuje działania na rzecz ochrony przed zapomnieniem losów Polaków poddanym zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom oraz na rzecz ochrony i dokumentacji miejsc pamięci narodowej, w tym cmentarzy wojennych. Kierownik licznych ekspedycji naukowych w kraju i na świecie.

Klub Sportowy „Dalin” Myślenice - Działa na terenie województwa małopolskiego od 100 lat. Początki obecnego Klubu Sportowego „Dalin” Myślenice to rok 1921. Rok 1939 przerwał działalność Klubu, którą wznowiono w 1945 r. Na przestrzeni kolejnych lat w klubie zaczęły działać sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyczna, gimnastyczna, tenisa stołowego, narciarska, piłki ręcznej, siatkówki, zapaśnicza, czy motocyklowa. Sukcesy sportowe są znakiem rozpoznawczym małopolskich drużyn i poszczególnych sportowców - zawodników Klubu.

Andrzej Machalica - Pracuje nieprzerwanie w ratownictwie na terenie Małopolski od 1983 r. Lekarz specjalista chirurg medycyny ratunkowej w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, Zespole Lotnictwa Sanitarnego w Krakowie, Lotniczym Zespole Reanimacyjnym i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Był odpowiedzialny za organizację i poprawne funkcjonowanie Lotniczego Zespołu Reanimacyjnego w 1997 r. – pierwszego takiego w Polsce. Brał udział w zabezpieczeniach wizyt w Małopolsce Papieża Jana Pawła II. Od 38 lat służy potrzebującym i chorym mieszkańcom Małopolski.

Ryszard Józef Niemiec - Dziennikarz, redaktor naczelny gazet krakowskich: Dziennika Polskiego, Tempa, Gazety Krakowskiej, działacz sportowy, m.in. prezes Rzeszowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Małopolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, także koszykarz, wicemistrz Polski. Jako wybitny sportowiec, a później dziennikarz, publicysta i działacz sportowy od lat propaguje sport i zdrowy styl życia wśród mieszkańców Małopolski, wspierając aktywnie rozwój małopolskiej piłki nożnej.

Brązowe Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego otrzymali:

Stanisław Figiel - Najstarszy, 101-letni mieszkaniec wsi Bibice. Zasłużył się dla społeczeństwa i dla Województwa Małopolskiego 80-letnią czynną i honorową służbą w Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas II wojny światowej brał udział w walkach Batalionów Chłopskich, pseudonim „Czerstwy”. Po zakończeniu wojny był prześladowany przez ówczesną władzę komunistyczną, aresztowany i przetrzymywany przez komunistów w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Całokształtem swojej działalności i aktywności na terenie Województwa Małopolskiego przyczynił się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju gminy i regionu.

Marek Kosicki - Prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego. Działa aktywnie jako sędzia kolarski. Podczas swojej kariery przeprowadził dziesiątki Mistrzostw Polski, Wyścigów Pokoju Tour de Pologne. Przez prawie 50 lat organizował jedną z najważniejszych polskich imprez, tj. Małopolski Wyścig Górski, Mistrzostwa Polski i Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży. Organizuje Imprezy plenerowe,  rajdy rowerowe dla całych rodzin, które wpływają na popularyzację zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu i uświadamiają ludziom w każdym wieku, że rower jest nie tylko doskonałym środkiem transportu na co dzień, ale także atrakcyjną formą rekreacji i sposobem odkrywania walorów Województwa Małopolskiego.

Czesław Minkus - Muzyk, kompozytor, a także autor projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych. Zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, eksperymentalnej, muzyki improwizowanej oraz sztuki audio-wizualnej. Autor projektów muzyczno-transmedialnych, filmowych i teatralnych. Specjalizuje się w realizacji projektów poszukujących wzajemnych relacji obrazu i dźwięku oraz innych przejawów-intuicyjnych i konstruktywnych form potencjalnych przestrzeni komunikacyjno-medialnych.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne - założone w 1945 r. w Krakowie przez wiele lat było jedynym wydawnictwem muzycznym w Polsce, publikującym nuty oraz książki o muzyce. W dorobku wydawnictwa znajdują się wzorcowe wydania utworów najwybitniejszych polskich kompozytorów. Wydawnictwo działa również na rzecz rozwoju i promocji polskiej muzyki współczesnej. Z sukcesem realizuje misję artystyczną, naukową i edukacyjną. W 2020 r. Polskie Wydawnictwo Muzyczne obchodziło jubileusz 75-lecia.

Śp. Mirosław Mąka - Etnolog, artysta, odkrywca tajemnic dziedzictwa kulturowego Małopolski, a szczególnie Tatr i Podhala. Badacz terenowy z zakresu sztuki i rzemiosła ludowego, architektury drewnianej, folkloru i wierzeń ludowych z terenów Beskidów, Podhala, Orawy i Spisza. Działacz opozycyjny, antykwariusz, badacz kultury Indian Keczua, taternik, alpinista, andysta, podróżnik. Ekspert w zakresie starych druków, książek, grafik, malarstwa, w tym kultury ludowej.

Nagrody Województwa Małopolskiego – Polonia Minor

Nagroda „Polonia Minor” jest przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. Przyznawana jest osobom fizycznym, a także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom.

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Krakowskiej Nagrodę „Polonia Minor” z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i przewodniczącego SWM prof. Jana Tadeusza Dudy odebrał pianista Jakub Kuszlik - laureat IV nagrody na XVIII Konkursie Chopinowskim, a także nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na XVIII Konkursie Chopinowskim. Artysta jest wielokrotnym laureatem konkursów o randze międzynarodowej oraz stypendystą Fundacji Czarneckich i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Koncertował w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Japonii, Wietnamie, Niemczech, Włoszech, Grecji, Norwegii i Islandii.

Dziękujemy dzisiaj za radość i wzruszenie, których źródłem były dla nas Pańskie występy. Jako Małopolanie jesteśmy dumni, że znalazł się Pan w gronie najlepszych uczestników tegorocznego Konkursu. To potwierdzenie, że niepospolity talent poparty systematyczną, ciężką pracą, przynosi wspaniałe owoce. Gratulując Panu dotychczasowych osiągnięć, w tym, w sposób szczególny, sukcesu w czasie XVIII Konkursu Chopinowskiego, życzę, aby w przyszłości udało się Panu zrealizować wszystkie plany i marzenia zarówno artystyczne, jak i osobiste.

- powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor jest przyznawana przez Samorząd Województwa Małopolskiego za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Nagroda jest formą uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione. Jej celem jest wyróżnienie osób otwartych na inne kultury, działających na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem.

Tegorocznym, czwartym laureatem nagrody zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Powołane w 1981 roku do realizacji idei hospicyjnej, wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby. Podmiot leczniczy składa się z dwóch zakładów: Hospicjum Stacjonarnego i Ośrodka Opieki Hospicyjnej, które zapewniają opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną.

Muzyczne akcenty

Galę Święta Małopolski, poza obecnością znakomitych gości, uświetniły także występy muzyczne. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać m.in. artystów Filharmonii Krakowskiej, którzy wykonali koncert obojowy op.9 nr 2 d-moll Tomaso Albinoniego, Jakuba Kuszlika – laureata Nagrody Województwa Małopolskiego Polonia Minor, który wykonał cztery Mazurki op. 30 Fryderyka Chopina oraz zespołu folklorystycznego Mała Armia Janosika.

Oceń treść:
Źródło:
;