Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Religie

Historyczne uroczystości w prawosławnej świątyni w Warszawie

cerkiew mądrości bożej w warszawie fot. Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl / wikipedia.org

20 września 2020 roku, w pierwszej od ponad stu lat, prawosławnej świątyni w stolicy sprawowano św. Liturgię.

 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wejściem hierarchów i duchowieństwa, na czele z Jego Eminencją metropolitą Sawą do nowobudowanej cerkwi. Następnie poświęcono wodę i pokropiono nią świątynię. Tuż po nim głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa. Przypominając najważniejsze momenty z historii jej powstawania zaakcentował istotę św. Liturgii, która od tego momentu, w miarę możliwości będzie sprawowana w jej murach systematycznie: „To właśnie Liturgia – mówił hierarcha – uświęca człowieka i otaczający go świat, jednoczy go z Bogiem i z drugim człowiekiem. Jednoczy nas także z naszymi przodkami, którzy pot i krew swoją składali w ofierze na ołtarzu Św. Prawosławia, za wolną Ojczyznę, poczynając od XVI wieku poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, wywózki, bieżeństwo, przesiedlenia, akcję „Wisła”, obozy i łagry jak Sybir, Katyń. Miednoje, Telerhof, Oświęcim, Dachau Gross Rosen, Ravensbrűk, Mauthausen, burzenie cerkwi, czy Powstanie Warszawskie, w którym zginęli duchowni m. st. Warszawy, wierni, młodzież i dzieci”.

Abp Sawa podkreślił historyczny, wszechprawosławny i zarazem ogólnochrześcijański wymiar uroczystości: „Św. Hagia Sophia w Warszawie wzorowana jest na Św. Sofii w Konstantynopolu – Stambule. Z wielkim bólem dowiedzieliśmy się, że została zamieniona na meczet. Zastanówmy się nad faktem, zgodnie z Wola Bożą, my, tu w Warszawie, w centrum Europy, oddajemy do użytku tj. życia cerkiewnego, kopię tej wspanialej budowli konstantynopolitańskiej. Warto przywołać mądre słowa Św. Cerkwi „Nikt jak Bóg!”. To On kieruje losem świata, Św. Cerkwi i każdego z nas. Dlatego też, każdy „kto ma oczy, niech widzi, kto ma uszy, niech słucha”, czego dokonuje Bóg. Jemu niech będzie chwała!”.

Uroczystościom przewodniczył metropolita Sawa, w asyście: arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa liczbie siedemdziesięciu pięciu osób. Cerkiew wypełniła się po brzegi nie tylko prawosławnymi mieszkańcami stolicy,  a także wiernymi z całej Polski. Na warszawskie uroczystości przybyły pielgrzymki autokarowe z Białegostoku, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Hajnówki oraz Białowieży.

;