Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

Wydarzenia:

Pielgrzymki zagraniczne

Cel pielgrzymki: „Udaję się do Indii jako pielgrzym pokoju i jako pasterz, którego zadaniem jest utwierdzanie braci w wierze (por. Łk 22,32), w kościelnej jedności i ich świadectwie dawanym Chrystusowi” (Modlitwa niedzielna z papieżem, 26 I 1986); złożenie pasterskiej wizyty katolikom Indii, oddanie hołdu całemu narodowi i różnym kulturom”. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka do kraju, w którym 80 % jej mieszkańców stanowią hindusi, miała charakter misyjny. Jan Paweł II w Delhi spotkał się z przywódcami innych religii, co niewątpliwie miało pozytywne znaczenie dla dialogu międzyreligijnego. Podczas tej pielgrzymki papież odprawił kilka Mszy św., w których udział brali także niekatolicy. Czasem stanowili oni większość zgromadzenia. W Kalkucie papież odwiedził założony przez Matkę Teresę aśram Nirmal Hriday (Dom Czystego Serca), w którym spotkał się z chorymi. „Ojciec Święty unikał wszystkiego, co mogłoby urazić uczucia religijne hindusów. Wielokrotnie podkreślał, że przybył do Indii jako pielgrzym oraz że celem jego wizyty nie jest pouczanie kogokolwiek, lecz ‘słuchanie i uczenie się’”.   źródło: www.janpawel2.pl
;