Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Dziedzictwo

IPN czeka na zgłoszenia do nagrody Świadek Historii

nagroda świadek historii fot. ipn.gov.pl

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w IX edycji nagrody honorowej Świadek Historii.

 

Nagroda Świadek Historii wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi. Do wniosku należy dodać wypełnione odpowiednie załączniki – do pobrania poniżej.

Wnioski należy dostarczać w terminie do 29 maja 2020 r. e-mailem: oddzial.krakow@ipn.gov.pl, osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków.

Laureatami w ubiegłych latach byli m. in.: kardynał Franciszek Macharski, Bogusław Sonik, Wanda Półtawska oraz o. Jerzy Pająk OFMCap.

Załączniki do pobrania na stronie https://krakow.ipn.gov.pl/ 

Oceń treść:
;