Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Skarby Kościoła

jasna góra fot. Mazur/Episkopat.pl/Flicr.com

Powołane 300 lat temu Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski odrodziło się i na nowo szerzy kult Matki Bożej Królowej Polski w akcie zawierzenia się Jej Niepokalanemu Sercu.

 

Reaktywowane przed dekadą Bractwo NMP Królowej Korony Polski jest kontynuatorem Bractwa Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej z Jasnej Góry i Znalezienia Krzyża Świętego - tak brzmiała pierwotna nazwa bractwa, które powołał do istnienia papież Klemens XI breve apostolskim „Cum sicut accepimus” z 27 kwietnia 1718 r., a rok po koronacji jasnogórskiego wizerunku Najświętszej Maryi Panny, która miała miejsce 8 września 1718 r., nastąpiło uroczysta introdukcja bractwa.

Okazją do odrodzenia były pierwszosobotnie zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski organizowane na Jasnej Górze systematycznie od 2002 r. i przyciągające ludzi z całej Polski. Bractwo NMP Królowej Korony zostało reaktywowane 24 kwietnia 2013 r. dekretem Ojca Generała Zakonu Paulińskiego o. Izydora Matuszewskiego. Jego opiekunem duchowym został o. Albert Szustak OSPPE, a starszą bractwa - Maria-Emanuel Dziemian, która wcześniej organizowała pierwszosobotnie zawierzenia. Członkowie wspólnoty szerzą kult Matki Bożej w kraju i poza jego granicami.

 

Zawierzyć Maryi

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w Kaplicy Cudownego Obrazu - w indywidualnym akcie - pielgrzymi zawierzają Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski samych siebie, swoje rodziny, miejsca pracy, parafie, szkoły, samorządy, gminy, powiaty, miasta, wspólnoty, a także swoje trudne, niekiedy wręcz beznadziejne sytuacje życiowe, plany na przyszłość, prośby o zdrowie, cud uzdrowienia z choroby, czyjeś nawrócenie, łaskę wiary czy uporządkowanie życia sakramentalnego, ufni w słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie: „Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

- Zaczynamy o 16.00 od modlitwy różańcowej wynagradzającej, po której jako opiekun bractwa i wspólnoty zawierzenia kieruję do zebranych słowo powitania i poddaję myśl do refleksji, która ma towarzyszyć, inspirować nas w danym miesiącu. Następnie Maria-Emanuel Dziemian wyjaśnia, na czym polega zawierzenie i przygotowanie do niego, jak rozumieć treść aktu zawierzenia itp. Przytacza świadectwa osób, które przez zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi otrzymały konkretne łaski. Zebrani mają również okazję wysłuchać konferencji maryjnej wygłoszonej przez jednego z ojców - tłumaczy o. Roman Wit, od 2017 r. pełniący funkcję opiekuna bractwa. O 18.30 rozpoczyna się Msza św., w czasie której - zawsze po Komunii św. - dokonuje się akt zawierzenia. - Po pieśni kończącej Mszę św. w ciszy każdy indywidualnie odczytuje uroczysty tekst zawierzenia i oddaje Matce Bożej przed Jej świętym wizerunkiem wszystkie intencje, które ma w swoim sercu i wypisał je na akcie. Podczas godziny przeznaczonej na świadectwa każdy może powiedzieć o tym, co poprzez zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi dokonało się w jego życiu duchowym czy moralnym, jakie łaski otrzymał, co się zmieniło np. w relacjach międzyludzkich czy rodzinnych. Program zamyka Apel Jasnogórski o 21.00. Przed pandemią ważnym punktem tych spotkań była Droga krzyżowa o 13.00 i przygotowanie duchowe, podczas którego wiele osób mogło skorzystać ze spowiedzi świętej - dodaje paulin.

 

Dzieło rośnie w siłę

Agnieszka i Jarosław Klimowiczowie z Piszczaca po raz pierwszy uczestniczyli w pierwszosobotnim zawierzeniu w 2016 r., ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. Jak mówią, nastąpił wtedy modlitewny szturm na Jasną Górę. Od tamtej pory byli tam z córkami prawie co miesiąc, łącznie 29 razy - z potrzeby serca i zachwytu wspólnotową modlitwą przed wizerunkiem Pani Jasnogórskiej. - Wstąpiliśmy do bractwa. By działać w posłuszeństwie wobec władz naszej diecezji, inicjatywę przedstawiliśmy bp. K. Gurdzie, który udzielił nam błogosławieństwa. Do rąk wszystkich biskupów w Polce trafił zresztą statut bractwa przekazany przez o. R. Wita - mówi A. Klimowicz pełniąca w zarządzie bractwa rolę sekretarza.

Pierwszą parafią diecezji siedleckiej, która zawierzyła się Matce Bożej, był Piszczac. Dołączyły do nich parafie w Sławatyczach, Połoskach, Górkach, Hadynowie, Neplach, Kopytowie, Wisznicach, Jabłecznej, Szpakach i Nowodworze. Ze względu na trudności spowodowane pandemią od sierpnia 2020 r. w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kopytowie w pierwsze soboty miesiąca A. i J. Klimowiczowie uczestniczą wraz z parafianami w Mszy św. wynagradzającej odprawianej przez ks. Eugeniusza Juszczuka i wspólnej modlitwie zawierzenia. Natomiast od marca 2021 r. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Szpakach nabożeństwo to odprawiane jest pod przewodnictwem ks. Sławomira Harasimiuka.


Owocne zawierzenie

PYTAMY O. Romana Wita OSPPE, opiekuna Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski

 

Co dla Ojca znaczy zawierzyć Maryi?

Chociaż od dziecka nauczony byłem wielkiej czci do Matki Bożej, posługując w bractwie i prowadząc pierwszosobotnie zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, ciągle na nowo odkrywam, że do Matki Bożej przychodzi się jak do mamy, aby powiedzieć o wszystkich sprawach, które nas nurtują: i tych codziennych, powszednich, i tych bardzo poważnych dotyczących rodziny czy spraw naszego narodu. Uczestnicząc w zawierzeniu i będąc świadkiem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, mam poczucie dotknięcia ogromu łask, jakie płyną przez Niepokalane Serce Matki Bożej, Jej wielkiej troski o mnie i każdego człowieka.

 

Co łączy osoby, które decydują się na przynależność do Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski?

Bractwo jest dla wszystkich pragnących iść przez życie z Matką Bożą, która będąc Królową naszej ojczyzny, z Jasnej Góry spogląda z miłością na nasz naród. Nowe osoby przyjmowane są podczas rekolekcji prowadzonych przez bractwo. Uczestnikom pozwalają one rozeznać, czy gotowi są szerzyć kult Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski. Z oczywistych względów w ubiegłym i bieżącym roku takie rekolekcje nie mogły być przeprowadzone we wszystkich kwartalnych terminach. Mimo pandemii udało nam się zorganizować dwie tury rekolekcji brackich w roku 2020.

Nadrzędnym zadaniem bractwa jest szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi. To cel naszej pracy na Jasnej Górze i wszędzie tam, dokądkolwiek udajemy się z posługą. W naszym sanktuarium w każdą pierwszą sobotę ma miejsce zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Nawiązuje ono do idei wynagradzania za grzechy świata, o co Matka Boża prosiła w Fatimie, i odbywa się według stałego programu.

 

Jak Bractwo NMP Królowej Korony Polski, realizując misję pierwszosobotnich zawierzeń, radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią?

W naszym sanktuarium przestrzegamy wszystkich norm, jakie narzuca reżim sanitarny. Pandemia pozwoliła jednak docenić środki masowego przekazu i uświadomiła, jaką mają siłę. Spotkania są transmitowane przez youtube i facebook, do których przekierowanie można znaleźć na stronach naszego bractwa pod adresami www.avemaryja.pl. i www.bractwokrólowejpolski.pl. Duchowo mogą się za ich pośrednictwem łączyć ludzie z całego świata. Dzięki temu w zawierzeniach Niepokalanemu Sercu Maryi uczestniczą nie tylko osoby z Polski czy Europy, ale też np. USA, Kanady czy Australii, łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób. Polacy rozsiani po świecie łączą się z nami w akcie zawierzenia. Dają też świadectwa - dzwonią albo piszą, ile łask otrzymali, będąc na Jasnej Górze duchowo.

 

Czy idea pierwszosobotniego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski szerzy się na gruncie parafii?

Wielu proboszczów podjęło taką ideę. W Wielkim Poście głosiłem rekolekcje w dwóch takich parafiach - w Szpakach w diecezji siedleckiej oraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczecinie. Ich proboszczowie najpierw przyjeżdżali z pielgrzymami na Jasną Górę i zawierzali się indywidualnie, teraz robią to w parafii. Podobnie czynią też inni: dokonują się zawierzenia indywidualne, ale też rodzin, parafii, szkół, instytucji czy zgromadzeń zakonnych. Mamy 12 aktów zatwierdzonych przez ojca generała naszego zakonu.

 

Zawierzenie można ponawiać?

Trzeba to robić każdego dnia! Służy temu krótka modlitwa z Aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski do codziennego odmawiania. To wielka pomoc, by przejść przez sprawy codziennego życia, nieraz bardzo trudne.

Bóg zapłać za rozmowę

Oceń treść:
Źródło:
;