Imieniny: Wiktora, Cezarego

Wydarzenia: Światowy Dzień Powolności

Małopolska

IV edycja nagrody IPN „Świadek Historii”

 fot. Materiały prasowe

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

 

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

„Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody” – apeluje krakowski odział IPN. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (materiały do pobrania na stronie internetowej www.ipn.gov.pl).

Wnioski należy dostarczać w terminie do 12 czerwca 2015 r. osobiście lub pocztą na adres Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków) bądź elektronicznie na adres dorota.korohoda@ipn.gov.pl. Do wniosku należy dołączać na płycie CD życiorys kandydata.

 

W poprzednich edycjach laureatami nagrody "Świadek Historii" zostali:

2012 Ks. Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, ppłk. Jerzy Wesołowski, Władysław Skalski (pośmiertnie)

2013 Kazimierz Cholewa, Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, Ks. Władysław Palmowski, Bogusław Sonik, Zofia Dubjelova (pośmiertnie)

2014 Stanisław Handzlik, Małgorzata Janiec, Tadeusz Kowalczyk,
Zbigniew Paliwoda, Andrzej Szkaradek, Pelagia Potocka (pośmiertnie)

Dodatkowych informacji udziela: dr Dorota Koczwańska–Kalita, 668-439-989, dorota.kalita@ipn.gov.pl

;