Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Dialog

Jak budować dialog w podzielonym świecie?

 fot. KP/Fra3.pl

„Sztuka budowania dialogu w podzielonym świecie” – pod takim hasłem odbyła się 15 września w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowa Konferencja Veritatis Splendor, którą zorganizowały Województwo Małopolskie i Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II.

 

Konferencje poprowadził ks. Piotr Studnicki. Prelegentów i gości zebranych w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego powitał gospodarz miejsca rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W imieniu organizatorów słowa powitania skierowali Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk. Na początku konferencji ogłoszono drugą edycję nagrody im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”. Zgłoszenia kandydatów do nagrody można składać do 30 czerwca 2018 roku. Laureata wybierze kapituła.

Pierwszym prelegentem konferencji był kard. Stanisław Dziwisz, który swoje wystąpienie poświęcił dialogowi w życiu Jana Pawła II. Emerytowany metropolita krakowski zwrócił uwagę na etyczny i teologiczny wymiar dialogu ale przede wszystkim podkreślił rolę świadka dialogu, jakim był papież Polak.

„Kardynał i papież Wojtyła miał zaufanie do ludzi i był na nich otwarty. Potrafił cierpliwie słuchać ludzi. Z racji wykształcenia rozumiał znaczenia, sens, wartość, moc i przesłanie słowa i dlatego brał za nie pełną odpowiedzialność. Rozmówcy zwracają uwagę na spójność jego mowy werbalnej z mową ciała. Zgodnie stwierdzają, że jego bezpośredniość zawsze budziła szacunek” – mówił kard. Dziwisz zwracając uwagę, że charakterystycznym dla Jana Pawła II był dialog z tłumami, czego przykładem były rozmowy – zwłaszcza z młodymi – pod oknem na Franciszkańskiej 3.

W imieniu kard. Petera Turksona głos zabrał mons. Segundo Tejado Munoz, który mówił o uchodźstwie jako ofierze braku dialogu. Zwrócił uwagę, że globalizacja umożliwiła dialog a równocześnie uwypukliła jego potrzebę. „W świecie, w którym rosną nierówności powołaniem Kościoła jest usunięcie fragmentaryzacji i odpowiedź na wołanie o sprawiedliwość” –  mówił mons. Munoz.

Duchowny przywołał także rozumienie dialogu przez papieża Franciszka, zwłaszcza prezentowane podczas ostatniej podróży apostolskiej do Kolumbii. Ojciec Święty zwracał uwagę, że w dialogu bywa konflikt, ale nie musimy się go bać. „Jeśli nie zaakceptujemy konfliktu, to nie będziemy w stanie prowadzić dialogu. Kultura spotkania wymaga przebaczenia, bez niego też dialog nie będzie możliwy”.

„Żeby dialog był żywy, musi być różnica zdań” – od takiego stwierdzenia rozpoczął swoje wystąpienie reżyser i scenarzysta filmowy Krzysztof Zanussi.

„Jak jest prawda, to dialog jest trudny, bo ktoś ma rację, a ktoś jej nie ma. Dialog jako rezygnacja z prawdy i przekonania o racji jest rzeczą niedobrą. Kultura, która nie jest przekonana o swojej wyższości będzie musiała poddać się silniejszej” – zauważył.

Reżyser podał też praktyczną radę jak należy organizować debaty z oponentami. „Dobrze się dyskutuje, gdy wrogów jest więcej. Nie są wtedy agresywni, bo mają przewagę. To my dyktujemy tematy, a oni tylko kontrargumentują”.

„Z doświadczenia mojej wspólnoty wiem, że dialog jest konieczny i powinien stać się obowiązkiem. Na Bliskim Wschodzie najlepszy jest dialog międzykulturowy, który szeroko łączy wszystkich – chrześcijan, żydów, muzułmanów. Kultura jest szerszym pojęciem niż religia” – mówił biskup pomocniczy patriarchy z Jerozolimy Giacinto Boulos Marcuzzo.

Zauważył, że prawdziwy dialog musi być szczery i opierać się na rzeczywistości. Dodał, że obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest konieczna dla budowania dialogu między Kościołem a muzułmanami, bo Europejczykom będzie trudno porozumieć się ze światem islamu, bo nie rozumieją tej kultury.

Hanna Suchocka, premier, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej zauważyła, że słowami kluczami w polityce Watykanu podczas pontyfikatu Jana Pawła II były pojednanie i dialog.

„Jan Paweł II pokazywał, że dialog jest możliwy. A kluczową wartością w tym dialogu była godność człowieka. Ona otwierała drogę do dialogu” – mówiła Hanna Suchocka. 

Była polska premier zwróciła uwagę, że Jan Paweł II chętnie angażował się w konflikty polityczne aby im zapobiec, bo wiedział, że wojny nie są żadnym rozwiązaniem. „Politykom łatwiej uciec się do siły niż do żmudnej drogi dialogowania” – mówiła Suchocka podkreślając niestrudzone zaangażowanie papieża na rzecz dialogu między wyznaniami, między religiami czy między państwami.

Siostra Rosemary Nyirumbe z Ugandy, pierwsza laureatka Nagrody Veritatis Splendor zwróciła uwagę, że w dobroczynności nie chodzi tylko o pomoc, ale także o wspieranie godności, upodmiotowienie osób, którym się pomaga; o to żeby miały poczucie, że ich życie do nich należy.

Do takich działań s. Rosemary wykorzystała gratyfikację, która związana była z nagrodą Veritatis Splendor. Zapowiedziała, że już w czerwcu zorganizuje międzynarodową konferencję, w której weźmie udział 50 kobiet z różnych kultur, języków, mentalności. Tym co je łączy będzie wspólne doświadczenie przemocy, utraty godności czy śmierć kogoś bliskiego. „Kobiety mogą zasiąść przy stole z decydentami i rozmawiać z nimi na rzecz pokoju. To właśnie kobiety mogą zamknąć cykl przemocy. Ich bolesna historia może stanowić most ku przyszłości” – podkreślała s. Rosemary.

Patriarcha Grzegorz III Laham, zwierzchnik Grecko-Katolickiego Kościoła Melchickiego z Syrii rozpoczął swoje wystąpienie od modlitwy w języku arabskim, żeby pokazać, że niezależnie od języka czy kultury jesteśmy dziećmi jednego Boga.

„Kościół na Bliskim Wschodzie jest dialogiem cywilizacji” – mówił patriarcha i dodawał, że tamtejszy Kościół jest także „Kościołem islamu”, bo swoją obecnością głosi Ewangelię muzułmanom.

Odnosząc się do wojny w Syrii zwrócił uwagę, że kryzys zbliżył Kościół do ludzi i ludzi do Kościoła, bo daje im poczucie wspólnoty. „Nigdy nie czuliśmy się bliżej mieszkańców Syrii jak dziś, w czasie wojny” – mówił patriarcha.

Na koniec swojego wystąpienia zapalił świecę ze słowami „światło Chrystusa”. „Przekazuję światło i zachęcam do modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie i w Syrii. Pokój na Bliskim Wschodzie to nie jest pokój tylko dla ludzi tam mieszkających, ale jest kluczowy dla pokoju na całym świecie. Nie bójcie się być światłem i solą dla swoich społeczności. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wspólnie świętować pokój na Bliskim Wschodzie” – zakończył.

Rocco Buttiglione, włoski senator w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę prawdy w dialogu. „Prawda może nas zjednoczyć. Bez prawdy nie jesteśmy w stanie kogoś przekonać, ale możemy go najwyżej zmusić do swojej racji. Bez prawdy nie możemy stworzyć wspólnoty” – mówił włoski polityk.

Zwrócił uwagę, że tylko człowiek o wierze żywej, nieideologicznej może wejść w prawdziwy dialog. Wtedy taki człowiek staje się świadkiem a czasem nawet męczennikiem –  życie i wiara idą w parze.

„Siła militarna może powstrzymać zło, ale pokój można utrzymać innymi środkami niż siła – tym środkiem jest dialog” –  podkreślał Rocco Buttiglione.

Międzynarodową Konferencję Veritatis Splendor zorganizowały Województwo Małopolskie i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Oceń treść:
Źródło:
;