Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Patriotyzm

Jak odradzała się Polska 100 lat temu?

 fot. Łukasz Kaczyński

Wyjątkowy projekt edukacyjny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę przygotował dla uczniów Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II we współpracy z Pospolitym Ruszeniem Szlachty Ziemi Krakowskiej oraz ze Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie. Czeka na nich gra symulacyjna pod hasłem „Polonia Libre – droga do wolności”.

Do inicjatywy realizowanej w ramach programu „Niepodległa” zaproszona jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski i Podkarpacia. – Doszliśmy do wniosku, że czynnikiem, który był niezwykle ważny, a o którym często się zapomina, jeśli chodzi o proces odradzania się polskiej państwowości, było wyjątkowe zwarcie społeczne, widoczne zwłaszcza w porzuceniu podziałów między ówczesnymi partiami politycznymi, przy jednoczesnym dążeniu do szybkiego uformowania władz państwowych – opisuje współtwórca projektu, Paweł Nowak.

Jak tłumaczy „Polonia Libre – droga do wolności” ma pokazać młodym jakie kompromisy, a jednocześnie zamierzone postulaty państwowotwórcze podejmowano i dyskutowano w odradzającej się Polsce.

– Aby uczniowie jak najlepiej mogli poczuć klimat politycznego, prawnego i gospodarczego tła wydarzeń lat 1918 i 1919 najpierw, we wrześniu lub październiku, zostanie dla nich przeprowadzony wykład historyczno-prawny, połączony z kursem wystąpień publicznych i negocjacji, a następnie wezmą oni udział w wyjątkowej grze symulacyjnej – mówi Nowak.

Polegać będzie ona na tym, że młodzież w ramach swoich klas zostanie podzielona na frakcje i stanie się parlamentarzystami Zgromadzenia Narodowego, dążącymi do wypracowania rozwiązań i kompromisów w zapisach „Małej Konstytucji”, dzięki której władza została 100 lat temu przekazana Józefowi Piłsudskiemu.

Najlepsi i najbardziej aktywni uczniowie z poszczególnych klas wezmą udział w październiku lub listopadzie w wojewódzkim etapie gry symulacyjnej. Po nim, 9 listopada, odbędzie się finał projektu, na którym przedstawione zostaną stworzone przez młodych „Mała Konstytucja” oraz „Deklaracja Niepodległości”.

– „Polonia Libre” poprzez udział w interaktywnej grze klasowej ma na celu ukazanie tradycji państwowotwórczych, która odwzoruje proces formowania się pierwszych władz państwowych. Chcemy zachęcić uczniów do refleksji z jakimi wyzwaniami w tamtym okresie, przy tylu różnych uwarunkowaniach wewnętrznych oraz czynnikach zagranicznych, jak widoczna na horyzoncie wojna z bolszewikami, musieli się zmierzyć nasi pradziadkowie – podkreśla Nowak.

Zachęcając do udziału w projekcie, dodaje, że jest on inny niż wszystkie. – Nie skupiamy się na uczczeniu poszczególnych wydarzeń, ale chcemy pokazać złożoność odzyskania niepodległości przez Polskę z jednoczesnym zaangażowaniem realnych umiejętności młodych przy odtwarzaniu historii tego procesu – zaznacza Nowak.

Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem internetowym www.idmjp2.pl.

Oceń treść:
Źródło:
;