Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Jan Paweł II na dziś

Jan Paweł II na Wielki Post

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, wszyscy wierni powinni dziś powstrzymać się od spożywania mięsa oraz zachować post, z wyjątkiem jedynie tych, którzy nie mogą tego uczynić ze względu na stan zdrowia lub wiek. Post ma wielkie znaczenie w życiu chrześcijan — jest potrzebą ducha, przemienia naszą postawę względem Boga. Zewnętrzne aspekty postu, choć ważne, to tylko jedna strona tej praktyki. Powinny im towarzyszyć szczere pragnienie wewnętrznego oczyszczenia, gotowość wypełnienia woli Bożej oraz pełna troski solidarność z braćmi, zwłaszcza najbardziej ubogimi.

Istnieje także ścisły związek między postem i modlitwą. Jest ona wsłuchiwaniem się w głos Boga, a post sprzyja takiemu otwarciu się serca.

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, wszyscy wierni powinni dziś powstrzymać się od spożywania mięsa oraz zachować post, z wyjątkiem jedynie tych, którzy nie mogą tego uczynić ze względu na stan zdrowia lub wiek. Post ma wielkie znaczenie w życiu chrześcijan — jest potrzebą ducha, przemienia naszą postawę względem Boga. Zewnętrzne aspekty postu, choć ważne, to tylko jedna strona tej praktyki. Powinny im towarzyszyć szczere pragnienie wewnętrznego oczyszczenia, gotowość wypełnienia woli Bożej oraz pełna troski solidarność z braćmi, zwłaszcza najbardziej ubogimi. Istnieje także ścisły związek między postem i modlitwą. Jest ona wsłuchiwaniem się w głos Boga, a post sprzyja takiemu otwarciu się serca.

Jan Paweł II, 5 marca 2003 r.

;