Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

Wydarzenia:

Małopolska

Jubileusz 800-lecia Opactwa Cystersów w Mogile 

 fot. Biuro Prasowe UMWM

W Mogile uroczyście zakończono obchody 800-lecia opactwa. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, który odczytał list marszałka Witolda Kozłowskiego i przekazał na ręce opata Nagrodę Województwa Małopolskiego Platynowy Medal Polonia Minor. 

 

- Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość zakończenia obchodów 800-lecia Opactwa Mogilskiego. Pragnę tą drogą, na ręce Ojca Opata, przekazać dla całej mogilskiej wspólnoty zakonnej, dla wszystkich, którzy tworzą tutejszą parafię oraz dla tych, którym historia i dzień dzisiejszy tego miejsca są szczególnie drogie, słowa najwyższego szacunku, podziękowań i wdzięczności za wielowiekową obecność w życiu Mogiły, Krakowa, Małopolski i całego kraju - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Sejmik Województwa Małopolskiego w przyjętej 28 lutego 2022 roku Deklaracji ustanowił 2022 rok „rokiem upamiętnienia 800-lecia opactwa cystersów w Mogile w uznaniu wkładu tego zgromadzenia zakonnego w cywilizacyjny i społeczny rozwój państwa polskiego, a w szczególności Małopolski”.

- Wierzę, że minione miesiące, kiedy odbywały się liczne wydarzenia jubileuszowe, pozwoliły nam uświadomić sobie na nowo, jak istotną rolę w budowaniu silnej duchowo, ale i dynamicznej gospodarczo, Polski, w tym i naszego regionu, odegrał Zakon Cystersów i jak ważnym miejscem dla naszej historii, naszej tradycji i duchowej świadomości jest Opactwo Mogilskie - dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Opactwo w Mogile jest znanym sanktuarium pielgrzymkowym i ośrodkiem duszpasterskim. To także centrum kultury i sztuki, w którym organizowane są wystawy, koncerty czy konferencje. W tym miejscu działa również  Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów, którego zadaniem jest pokazanie niezwykłej historii, dziedzictwa klasztoru oraz zakonu.

- Dla upamiętnienia Jubileuszu 800-lecia Opactwa Mogilskiego, proszę Ojca Opata o przyjęcie Platynowej Polonii Minor, jako skromnego wyrazu wdzięczności samorządu województwa małopolskiego oraz społeczności naszego regionu za chwalebne dokonania minionych ośmiu wieków. Niechaj stanie się ona też symbolicznym wyrazem naszej duchowej i kulturowej łączności z tym miejscem - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Jubileusze to zawsze okazja do podsumowań, a także pozytywny impuls do pisania kolejnych kart historii. Wśród zmieniających się realiów życia, w obliczu rewolucji technologicznej i dynamicznych procesów społecznych, ale z unoszącym się w Mogile stale i niezmiennie cysterskim zawołaniem „Ora et labora”.

W wydarzeniu uczestniczyli także prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i radny województwa Tomasz Urynowicz. Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Mazowsze”.

Źródło:
;