Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Wydarzenia: Dzień niespodziewanego całusa

Pod oknem

 fot. mat. pras.

W niedzielę 27 grudnia w sanktuarium św. Jana Pawła II, w ramach obchodu Roku Świętego, odbędzie się Jubileusz rodzin. Małżonkowie, którzy w Niedzielę Świętej Rodziny przybędą do papieskiego Sanktuarium, zostaną zaproszeni do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

 

Podczas IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii św. Jan Paweł II zwrócił się do małżonków m.in. tymi słowami: «Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, nie mija z biegiem lat. (...) Jest łaską miłości ofiarnej, miłości, która obdarza i przebacza; miłości bezinteresownej, która zapomina o własnym cierpieniu; miłości wiernej aż do śmierci; miłości owocującej nowym życiem».

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że chrześcijańscy małżonkowie we właściwym sobie stanie i porządku życia posiadają swój własny dar we wspólnocie Kościoła, którym jest łaska sakramentu małżeństwa otrzymana w dniu ślubu. Dzięki niej małżonkowie mają możliwość udoskonalenia miłości małżeńskiej i umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę sakramentalną podtrzymują się wzajemnie, z wdzięcznością przyjmują darowane im od Boga potomstwo i wychowują je do przyjaźni życia z Chrystusem. Za tę łaskę trzeba dziękować Panu Bogu, ale również prosić o jej umocnienie i pomnożenie.

Szczególną okazją odnowienia sakramentalnej łaski są rocznice i jubileusze małżeńskie obchodzone w uroczysty sposób. Kościół w specjalnej liturgii składa Panu Bogu podziękowanie za dary otrzymane przez małżonków oraz udziela im błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia.

Święto Świętej Rodziny pomaga nam dostrzec w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia dla naszych rodzin. Dlatego w najbliższą niedzielę (27 grudnia) podczas Mszy św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00 małżonkowie, którzy przybędą do papieskiego Sanktuarium zostaną zaproszeni do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Przy relikwiach św. Jana Pawła II – Patrona rodzin, chcemy także modlić się o Boże błogosławieństwo dla rodzin nawiedzających papieskie Sanktuarium oraz o świadomość w naszym społeczeństwie „sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny; dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić”.

Źródło:
;