Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Komentarze

Kapelan polskich harcerzy: na ŚDM jedziemy pełnić służbę

skauci europy w sanktuarium świętego jana pawła drugiego fot. Joanna Adamik / Archidiecezja Krakowska

„To, co dla harcerzy na pewno jest najistotniejsze, to że mogą podejmować służbę, nie tylko wobec Papieża, ale także i pielgrzymów” – mówi ks. hm. Robert Mogiełka, kapelan Naczelny ZHR, który zorganizował wyjazd na Światowe Dni Młodzieży. Uczestnicy tzw. „białej służby” to ok. 200 osób, w większości instruktorów, z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się formacją młodych harcerek i harcerzy.

 

Ks. Robert wyznaje, że liczy na to, że trudy wyjazdu będą okazją, żeby rozbudzić kreatywność służby młodych uczestników. Jak zaznacza harcmistrz, pierwsza „biała służba” odbyła się podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku w czasie spotkania młodych na Jasnej Górze. Harcerze byli szeroko zaangażowani w pomoc medyczną i porządkową. Od tego czasu, „za każdym razem, ilekroć Papież przyjeżdżał do ojczyzny, czy też przy okazji Światowych Dni Młodzieży, staraliśmy się towarzyszyć Ojcu Świętemu” – podkreśla ks. Robert. Inicjatywa była kontynuowana również po śmierci Papieża Polaka.

„Tegoroczna służba jest o tyle specyficzna, ponieważ przyjęliśmy troszeczkę inny charakter niż dotychczas. Chcemy bardzo mocno poczuć klimat Światowych Dni Młodzieży. Nasza grupa nie tylko jest gotowa do podjęcia służby, ale też do tego, aby jak najpełniej zauczestniczyć, żeby także zaczerpnąć także z tych wszystkich spotkań. Mamy tu na myśli służbę zarówno medyczną, porządkową, informacyjną, ale też zwykłe świadectwo naszej obecności jako młodych ludzi, którzy są gotowi do tego, aby z siebie, z serca coś dawać innym. W tym roku nastawiamy się przede wszystkim na otwartość względem tego, co zastaniemy, o co nas poproszą, czy to ze strony portugalskiej czy ze strony naszego polskiego komitetu. Na wszystkie apele, które będą do nas skierowane, odpowiadać pozytywnie. Z naszym harcerskim słowem „Czuwaj, służba!”.“

W Polsce aktualnie działa ok 20,5 tys. harcerek i harcerzy ZHR z czego blisko 2 tys. instruktorów i instruktorek.

Źródło:
;