Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Dialog

Kard. Ayuso Guixot o dialogu międzyreligijnym

kardynał miguel ayuso guixot fot. Christoph Wagener / wikipedia.org

„Mała grupa w służbie trzech czwartych ludzkości. Jej zadaniem jest zaangażowanie w promocję relacji braterskich i przyjacielskich z osobami różnych tradycji religijnych” – w ten sposób misję Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego przedstawia jej przewodniczący kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot. 

 

Historia tej dykasterii watykańskiej sięga lat 60-tych, kiedy papież św. Paweł VI powołał do życia Sekretariat dla Niechrześcijan. Było to jeszcze przed promulgacją deklaracji soborowej Nostra Aetate. W roku 1988 Sekretariat zmienił nazwę i stał się tym, czym jest dzisiaj, czyli: Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego. Ta nowa nazwa dykasterii bardziej ukazywała znaczenie dialogu z osobami różnych tradycji religijnych oraz stała się bardziej włączająca.

Zwyczajem Rady od wielu lat stało się wysyłanie orędzi z życzeniami do wiernych różnych religii z okazji ważnych dla nich świąt. W dialogu międzyreligijnym według przewodniczącego - istotne jest, aby nie tracić niczego z własnej tożsamości, co mogłoby prowadzić do fałszywego irenizmu, ale jednocześnie przypominać z siłą i odwagę, że należy odstawić na bok stereotypy i trudności w budowaniu bardziej braterskiego świata. Szczególne znaczenia w tej dziedzinie nabiera dialog z islamem. 22 października 1974 roku Paweł VI powołał do życia Komisję ds. Relacji Religijnych z Muzułmanami w celu promowania i rozwijania kontaktów pomiędzy katolikami i muzułmanami.

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zawsze starała się nawiązywać regularne kontakty z instytucjami i organizacjami muzułmańskimi, aby sprzyjać wzajemnemu poznaniu i zaufaniu, przyjaźni oraz współpracy. Zawarto porozumienia z różnymi instytucjami, zarówno sunnickimi, jak i szyickimi, mającymi siedzibę w krajach islamskich lub w krajach, w których większość stanowią muzułmanie, aby zapewnić możliwość regularnych spotkań, zgodnie z programami i procedurami uzgodnionymi przez strony. Papież Franciszek dał przykład i bogaty materiał do umocnienia oraz rozszerzenia dialogu islamsko-chrześcijańskiego. W 2019 r. odwiedził w ciągu niespełna sześćdziesięciu dni dwa kraje, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Maroko, gdzie islam stanowi zdecydowaną większość mieszkańców. Wreszcie, w dniach od 5 do 8 marca br. odbyła się ostatnia podróż apostolska do Iraku. Z punktu widzenia dialogu z islamem miały miejsce dwa ważne momenty. Wizyta kurtuazyjna u wielkiego ajatollaha Sayyida Ali Al-Husayni Al-Sistaniego, jednej z najbardziej symbolicznych i znaczących osobistości świata szyickiego, oraz modlitwa międzyreligijna w Ur zmierzały właśnie w kierunku budowania braterstwa między chrześcijanami i muzułmanami.

Kard. Guixot podkreślił też znaczenie dialogu z religiami Dalekiego Wschodu, które są dobrze nastawione do kontaktów z Kościołem katolickim. Szczególnie w ostatnich latach widać wspólne zainteresowanie tematami społecznymi, takimi jak pokój, środowisko oraz migracje.

„Papieże, począwszy od Soboru Watykańskiego II oraz w kolejnych latach poprzez swoje nauczanie promowali i rozwijali dialog międzyreligijny poprzez rozmowę ze światem, jak w przypadku Pawła VI, dialog pokoju Jana Pawła II, dialog miłości w prawdzie Benedykta XVI oraz dzisiaj dialog braterstwa Papieża Franciszka – podkreślił kard. Ayuso Guixot. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że dialog z judaizmem nie leży bezpośrednio w kompetencji dykasterii, to jednak nasi bracia żydzi są często włączeni w różne wydarzenia w dialogu międzyreligijnym, w którym ważna pozostaje również współpraca ekumeniczna realizowana poprzez działania i publikacje ze Światową Radą Kościołów jako wyraz wspólnego świadectwa chrześcijańskiego.“

Oceń treść:
Źródło:
;