Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Wydarzenia:

Pod oknem

Kard. Dziwisz: Poszukiwanie prawdy to imię miłości

 fot. Łukasz Kaczyński Kard. Stanisław Dziwisz podczas Święta Niepodległości.

W piątek 6 października kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św., inaugurującej kolejny rok akademicki Akademii Ignatianum. Zgromadzonym profesorom, nauczycielom akademickim i studentom w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie wyjaśniał, że tradycja inauguracji kolejnego roku akademickiego w pierwszy piątek października za każdym razem stawia w centrum tajemnicę Boga, którego imieniem jest miłość. - Przejmującym symbolem tej miłości jest zranione Serce Chrystusa - zauważył.

 

Odwołując się do słów Ewangelii św. Mateusza mówiących, że Pan „zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom" zauważył, że może to brzmieć dziwnie w środowisku akademickim, którego zamiarem jest formowane ludzi mądrych i roztropnych, a nie prostaczków. Zaznaczył jednak, że Jezus, wypowiadając to zdanie, nie chciał, aby ludzie byli ignorantami. - Jemu chodzi o to, byśmy zdobywali prawdziwą mądrość, a jest nią otwarcie się na Boga, przyjęcie Go jako naszego Stwórcę, Zbawiciela i Pana, i postawienie Go w centrum naszej egzystencji - wyjaśnił. Dodał, że nie chodzi tu o Boga anonimowego, lecz tego, którego imieniem jest miłość. Zdaniem kardynała, potwierdza to fragment 1 Listu św. Jana, z którego wynika, że prawdziwą wiedzę - również poznanie Boga - zdobywamy na drodze miłości.

- To jest właściwy poziom poznania najważniejszych spraw. Dopiero kochając, mamy wgląd w najgłębszy nurt otaczającej nas rzeczywistości, powołanej do istnienia przez Boga, który jest miłością i stwarzającego świat oraz człowieka z miłości - wyjaśnił. Zauważył też, że św. Jan w swym liście przekonuje, że miłość Boga do człowieka objawiła się w przyjściu na świat Jego Jednorodzonego Syna. - W tym zawarta jest synteza dziejów zbawienia - historia poszukiwania i odzyskiwania człowieka przez Boga, który stworzył nas nie do śmierci, ale do życia na wieki w swoim królestwie miłości - mówił kardynał. Nawiązując z kolei do słów: „Jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować" przekonywał, że miłość ma wiele imion i barw, a jedną z nich jest poszukiwanie prawdy. - Taka jest misja wyższych uczelni - środowisk ludzi, którzy kierują się pasją zdobywania prawdy o otaczającym nas świecie, o człowieku, również najgłębszej prawdy o Bogu, a także dzielenia się zdobytą prawdą z innymi, by życie człowieka na ziemi stawało się bardziej sensowne, by zdobywał on sobie ziemię zadaną mu przez Stwórcę - podkreślał.

Zauważył, że kolejny rok akademicki dla pracowników uczelni jest czasem życiowej drogi służby Bogu i społeczeństwu. - Ta służba to z jednej strony trud badań, poszukiwania i zdobywania prawdy, by się nią dzielić i udostępniać ją innym. To także trud pracy dydaktycznej, niełatwej i pięknej misji formowania umysłów, ale także serc studentów - przekonywał. Zdaniem kardynała, dla młodych ten czas oznacza natomiast szansę uprzywilejowanego uczestnictwa w procesie poznawania prawdy, zdobywania wiedzy i umiejętności, by następnie służyć innym. Za Janem Pawłem II powtórzył, że misją każdej uczelni katolickiej jest pojmowanie i przyjmowanie wiary i rozumu tak, „jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy".

Podkreślił też, że Akademia Ignatianum zajmuje ważne miejsce wśród uczelni katolickich w Krakowie i w Polsce oraz wnosi swój specyficzny wkład w obecność Kościoła w świecie nauki i kultury.

Oceń treść:
Źródło:
  1. A tu jest dostępna cała homilia: https://www.youtube.com/watch?v=bvicyQaJ6K4

  2. Czy Bóg stworzył człowieka do miłości czy do cierpienia ? Dlaczego nauczyciele (hierarchowie kościelni ) mówią i tłumacza słowa boga zamiast dać przykład swoim postępowaniem ? Czy głoszenie prawdy ( radio Maryja) W SPOSÓB NIENAWISTNY DO WROGA , DZIELĄCY NARÓD I POWODUJĄCY ODCHODZENIE LUDZI MYŚLĄCYCH OD KOŚCIOŁA jest zgodny z kościelna misją głoszenia bożej miłości ??

;