Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Kard. Koch: dialog ekumeniczny i różnice w kwestiach etycznych

kardynał kurt koch fot. RPP-Institut / wikipedia.org

Zasadniczym problemem dialogu ekumenicznego są dziś różnice w kwestiach etycznych, powiedział w wywiadzie dla niemieckiego portalu katholisch.de kard. Kurt Koch. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan nawiązał do sporu o diagnostykę prenatalną, którą Kościół ewangelicki w Niemczech popiera, tymczasem Kościół katolicki widzi w niej również zagrożenia. Watykański purpurat docenił też postępy w dialogu ekumenicznym z luteranami oraz zaznaczył, że mimo trudności wewnątrz prawosławia spowodowanych konfliktem między Moskwą a Kijowem trwa także katolicki dialog z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. 

 

Odnosząc się do dialogu ekumenicznego z Kościołem ewangelickim w Niemczech kard. Koch powiedział, że „w latach 70. i 80. motto ekumeniczne brzmiało: «wiara dzieli, działanie jednoczy». Dzisiaj musielibyśmy wręcz stwierdzić, że jest odwrotnie. Udało nam się wyklarować wiele kwestii dotyczących wiary, ale pojawiły się nowe, szczególnie bioetyczne problemy”.

Kard. Koch stwierdził też, że wydany w tym roku w Niemczech dokument o możliwości udzielania Komunii świętej niekatolickim partnerom w małżeństwach mieszanych, zgodnie z wolą Papieża Franciszka, nie jest oficjalnym dokumentem niemieckiego episkopatu. „Trudność polega jednak na tym, że tekst się nie zmienił i czyta się go jak dokument episkopatu”. Kard. Koch dodał, że obecnie Watykan się tą sprawą zbyt intensywnie nie zajmuje. Jego zdaniem kwestii Komunii świętej nie można odizolować od pojęcia Kościoła, Eucharystii i sprawowania urzędu. „W katolickim rozumieniu wspólnota eucharystyczna wymaga wspólnoty kościelnej, tymczasem protestanci raczej mówią, że to wspólnota Stołu Pańskiego prowadzi do jedności. Dlatego musimy pogłębić relacje między wspólnotą eucharystyczną a kościelną”.

Kard. Koch zaznaczył, że z jednej strony – dla protestantów – problemem jest urząd papieski, z drugiej – dla katolików – nie ma jedności bez uznania papiestwa. Jego zdaniem, dodatkowym utrudnieniem dla katolików w drodze do jedności jest wyświęcanie kobiet na kapłanów i biskupów. „Nie powinno ono jednak przeszkadzać w zbliżaniu się w podstawowych kwestiach dotyczących urzędu”.
 

Oceń treść:
Źródło:
;