Imieniny: Marii, Magdaleny

Wydarzenia:

Komentarze

Kard. Koch: Franciszek praktykuje ekumenizm przyjaźni

kardynał kurt koch fot. RPP-Institut / wikipedia.org

Dla Papieża bardzo ważny jest ekumenizm krwi, to że chrześcijanie są dziś zabijani nie względu na swe wyznanie, lecz po prostu za przynależność do Chrystusa. Franciszek podjął w tym tradycję Jana Pawła II – przypomina kard. Kurt Koch, dokonując bilansu 10 lat pontyfikatu argentyńskiego Następcy św. Piotra.

 

Kard. Koch jest prefektem Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Przypomina, że już św. Jan Paweł II poświęcił męczennikom cały rozdział swej ekumenicznej encykliki Ut unum sint. Pod tym względem Franciszek idzie w tym samym kierunku.

Specyficzne dla niego jest natomiast zbliżenie do zielonoświątkowców i chrześcijan ewangelicznych. Wynika to z jego pochodzenia, bo w Ameryce Łacińskiej ruchy te są bardzo dynamiczne, stanowią drugą po katolicyzmie rzeczywistość kościelną. Bardzo ważne jest też dla Franciszka budowanie osobistych relacji z przedstawicielami innych wyznań - mówi Radiu Watykańskiemu kard. Koch.

„My zawsze rozróżniamy ekumenizm miłości i ekumenizm prawdy. Dla Ojca Świętego bardzo ważne jest pogłębienie tego ekumenizmu miłości, pogłębienie przyjaznych i braterskich relacji między różnymi Kościołami. W tym sensie Papież skorzystał z okazji, aby odwiedzić wiele innych Kościołów w czasie ważnych Jubileuszy. Na przykład uczestniczył w upamiętnieniu Reformacji wraz z kierownictwem i prezydium Światowej Wspólnoty Luterańskiej w Lund w Szwecji; odwiedził Ziemię Świętą, aby upamiętnić pierwsze spotkanie Papieża Pawła VI z patriarchą ekumenicznym Atenagorasem, bardzo ważne spotkanie z 1964 roku. W czasie pontyfikatu miało też miejsce pierwsze spotkanie Papieża z rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem w Hawanie. Ojciec Święty udał się też do Genewy, aby upamiętnić rocznicę Rady Kościołów i pogłębić te wszystkie relacje: otwiera on nowe drzwi dla dialogu ze wszystkimi Kościołami.“

Źródło:
;