Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wydarzenia: Dzień Górnika - Barbórka

Małopolska

Kard. Marian Jaworski ma swoją ulicę w Kalwarii Zebrzydowskiej

ulica kardynała jaworskiego fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ulicę kard. Mariana Jaworskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił 5 września abp Marek Jędraszewski. Minął właśnie rok od śmierci metropolity lwowskiego, przyjaciela św. Jana Pawła II, „kardynała Kalwaryjskiego”.

 

Miejscy radni Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali się przemianować ulicę Rzeźnianą na Kardynała Mariana Jaworskiego. Jest to ulica w centrum miasta, która z Rynku prowadzi w stronę cmentarza. Pod koniec czerwca na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej decyzję w tej sprawie podjęto jednomyślnie.

W niedzielę 5 września, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci kard. Mariana Jaworskiego, ulicę jego imienia poświęcił metropolita krakowski. – Wyrażam wielką wdzięczność za tę inicjatywę i radość. Kalwaria Zebrzydowska została wzbogacona o ważny element pamięci o człowieku, który był bardzo związany z tym miastem – mówił abp Marek Jędraszewski. Metropolita dodał, że wszystkie ziemskie drogi ostatecznie prowadzą do nieba, a podczas wędrówki nie jesteśmy sami, ponieważ towarzyszą nam święci.

W przeddzień pierwszej rocznicy śmierci śp. kard. Mariana Jaworskiego w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej Eucharystii w intencji hierarchy przewodniczył bp Marian Buczek. W koncelebrze uczestniczyli kapłani archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej świętujący 50-lecie kapłaństwa. Na modlitwie zgromadziła się również rodzina i przyjaciele metropolity lwowskiego.

Kardynał Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 we Lwowie. W 1945 uzyskał świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie, które w tym samym roku zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1945–1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne. W 1950 roku uzyskał tytuł magistra teologii i 25 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego.

Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej, pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu w 1981 r. Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem w latach 1982-1988.

W 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996-98 był także administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej. W 1998 r. Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację. Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich, remonty i budowę kościołów.

Kard. Marian Jaworski przyjaźnił się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który przy wielu okazjach wyrażał swoje uznanie dla Księdza Kardynała za jego pracę kapłańską i profesorską oraz olbrzymi wkład w rozwój nauki katolickiej. Jako bliski przyjaciel papieża Polaka, kard. Jaworski udzielił mu również przed śmiercią sakramentu namaszczenia chorych.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył kard. Mariana Jaworskiego Orderem Orła Białego. Kardynał był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2006 r. był honorowym obywatelem Krakowa, gdzie mieszkał od przejścia na emeryturę w 2008 r.

Kard. Marian Jaworski zmarł 5 września 2020 r. w Krakowie. 11 września, po mszy pogrzebowej w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, został pochowany w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na poświęconej płycie, oprócz biskupiego herbu i dat życia, znajduje się prosta inskrypcja zgodna z wolą Zmarłego „+Marian kard. Jaworski – metropolita lwowski – „kardynał Kalwaryjski”. – Wszystko, co najważniejsze otrzymałem przez Matkę Bożą Kalwaryjską – mawiał śp. kard. Marian Jaworski, nawiedzając kalwaryjskie sanktuarium.

Oceń treść:
Źródło:
;