Imieniny: Kai, Leonii, Sotera

Wydarzenia: Dzień Ziemi

Dialog

Kard. Ryś: Celem dialogu jest wzajemne poznanie i współdziałanie

konferencja prasowa fot. Biuro Prasowe KEP

Celem dialogu jest wzajemne poznanie. Drugim celem jest możliwe współdziałanie, zwłaszcza na rzecz pokoju – powiedział kard. Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, podczas konferencji prasowej przed XXVII Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, XXIV Dniem Islamu w Kościele katolickim w Polsce, która odbyła się 16 stycznia br. w Sekretariacie KEP.

 

Kard. Ryś zaznaczył, że historycznie rzecz biorąc dialog chrześcijańsko-żydowski jest krótszy niż dialog ekumeniczny. Przypomniał, że przełomem, który umożliwił otwarcie tego dialogu, była deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate z 1965 roku. Na 50. rocznicę tejże Deklaracji Papieska Komisja ds. Dialogu Religijnego z Żydami opublikowała tekst „Dary i wezwanie Boże są nieodwołalne” z 2015 roku. „To jest ostatni, bardzo ważny głos Stolicy Apostolskiej na temat tego dialogu, także podsumowujący to, co wówczas, w ciągu tych 50 lat, dokonało się w tym dialogu” – stwierdził. Dodał, że na ten dokument odpowiedziały wspólnoty ortodoksyjnego judaizmu dokumentem z 2017 roku pt. „Od Jerozolimy do Rzymu”.

Kard. Ryś przyznał, że dialog katolicko-żydowski przyjął obecnie poważną i regularną formę. „Ten Dzień jest związany z tygodniem ekumenicznym, ponieważ w Kościele po Soborze nieustannie wyrażane jest przekonanie, że relacje, które łączą chrześcijan i Żydów, są absolutnie wyjątkowe. W Kościele katolickim nie mówimy nigdy o dialogu z Żydami jako o dialogu międzyreligijnym. To nie jest dialog taki sam jak choćby z Islamem czy innymi religiami świata. My nazywamy Żydów – za Janem Pawłem II – starszymi braćmi w wierze lub – za Benedyktem XVI – naszymi ojcami w wierze” – podkreślił.

Przypominając postanowienia deklaracji Nostra Aetate, kard. Ryś zaznaczył, by nie obciążać Żydów odpowiedzialnością za śmierć Jezusa, „i to, co powinno być powtarzane nieustannie: antysemityzm jakkolwiek motywowany zawsze jest grzechem”.

Przewodniczący KEP ds. Dialogu z Judaizmem ocenił, że celem dialogu jest wzajemne poznanie. Drugim celem jest możliwe współdziałanie, zwłaszcza na rzecz pokoju. „Świadomość tych podstawowych prawd nie jest aż tak powszechna w Kościele w Polsce i dlatego trzeba robić wszystko, by Dzień Judaizmu w Kościele w Polce był wydarzeniem ważnym i zauważalnym” – ocenił.

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Szalom/Pokój – Dar Boga”. „Żyjemy w świecie, który jest rozdarty wojną, i w którym chrześcijanie i Żydzi powinni robić wszystko, żeby prowadzić ten świat do pokoju” – podkreślił kard. Ryś.

Centralne obchody XXVII Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia w Radomiu i Szydłowcu. „Ważnym wymiarem Dnia Judaizmu w Polsce jest cały obszar pamięci: czy my o tych ludziach, którzy między nami żyli – w Szydłowcu Żydzi żyli od XVI wieku i tworzyli to miasto – chcemy o nich pamiętać czy nie. Jeśli o nich nie pamiętamy, to naszą niepamięcią, naszą obojętnością tak naprawdę potwierdzamy dzieło zagłady” – zaznaczył kard. Ryś. Dodał, że dobrze byłoby, aby Dzień Judaizmu znalazł odbicie w każdej katolickiej parafii w Polsce”.

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przypomniał, że najważniejszym wydarzeniem ekumenicznym w 2023 roku było 13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się we wrześniu w Krakowie. Gościem spotkania był kard. Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Ks. Pawłowski zauważył, że pojawia się coraz więcej nabożeństw ekumenicznych w charyzmatycznych środowiskach katolickich i niekatolickich, „aby na modlitwie uwielbienia nabrać zapału do ewangelizacji”. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w lipcu ubiegłego roku we Wrocławiu pod hasłem „Chwała Mu”.

Ks. Pawłowski zaznaczył, że tematyka Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan od 50 lat jest przygotowywana przez inny kraj. W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf.

Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10, 27). „Tydzień Modlitw wpisuje się w ekumenizm duchowy. Jedność jest darem od Pana Boga i my nie jesteśmy w stanie sami jej wyprodukować. Im chrześcijanie są bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie” – zaznaczył.

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w polskokatolickiej katedrze Św. Ducha w Warszawie. Postanowiono, aby ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostały przekazane na projekt: Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu.

Bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, przyznał, że „dialog z Islamem współcześnie nabiera kształtów dość istotnych na najwyższych szczeblach”. Przypomniał, że 4 lutego 2019 roku w Abu Zabi papież Franciszek i wielki imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb podpisali „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju  światowego i współistnienia” – w tym roku minie 5. rocznica podpisania tego dokumentu.

„Nasz Kościół katolicki czy chrześcijaństwo w Polsce podejmuje ten dialog zgodnie z wytycznymi z deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o doszukiwaniu się czy odkrywaniu w tradycjach innych religii tego, co dobre  i święte, o zbliżeniu, dialogu i szukaniu miejsc, które nas łączą, a także wracaniu do źródeł swojej wiary, które otwierają na inne tradycje religijne i budują dialog” – zaznaczył bp Ciereszko.

Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi zwrócił również uwagę na wymiar duchowy i modlitewny, który jest istotny w spotkaniach odbywających się w ramach Dnia Islamu. Centralne obchody XXIV Dnia Islamu odbędą się 26 stycznia w Łodzi.

Bp Ciereszko zaznaczył, że inspiracją do tematu Dnia Islamu są przesłania Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego na miesiąc Ramadan w Islamie. „Ostatnie przesłanie miało hasło: Muzułmanie i chrześcijanie tymi, którzy budują przyjaźń i zbliżenie. To będzie również mottem centralnych obchodów Dnia Islamu w Polsce” – dodał. Hasło tegorocznego Dnia Islamu brzmi zatem: „Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni”.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) poprzedzi XXVII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia). Natomiast bezpośrednio po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Źródło:
;