Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pod oknem

Kard. Stanisław Dziwisz do młodych: Świat potrzebuje waszego świadectwa

młodzież fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Bierzmowani są zobowiązani świadczyć swą wiarą o Chrystusie - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas bierzmowania w parafii Świętego Krzyża w Zakopanem.

 

Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmowania wspomnieli wizytę św. Jana Pawła II w Zakopanem i poprosili kard. Stanisława Dziwisza o udzielenie ich dzieciom sakramentu.

Kardynał powiedział, że w niedzielę Trójcy Przenajświętszej przed wiernymi staje niezwykła tajemnica trzech Osób Boskich. Bóg jest jeden w swej naturze w trzech osobach Boskich, które łączą się poprzez miłość. Tę tajemnicę odsłonił Syn Boży, który odsłonił swą twarz i wielkie serce, stając się człowiekiem, by pojednać ludzi z Ojcem.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus obiecał, że nie zostawił apostołów samych, ale ześle im Pocieszyciela. Mimo że uczniowie przebywali blisko Zbawiciela i słuchali Jego nauczania, potrzebowali Ducha Świętego, który miał ich umocnić. – Podobnie i wy potrzebujecie umocnienia waszej wiary i woli – powiedział kardynał do młodych. Stwierdził, że aby zachować swą wiarę, należy ją dokładnie poznać, dlatego tak istotna jest katechizacja. Ważne jest także spotkanie ze Słowem Bożym, ponieważ kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Jezusa. – Bierzmowani są zobowiązani świadczyć swą wiarą o Chrystusie – wskazał kardynał. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił, że to chrześcijanie są „piątą Ewangelią”, dzięki której ludzie mogą poznać wiarę i Jezusa Chrystusa. Wola człowieka często słabnie, a młodzi ludzie są narażeni na różne zagrożenia. – Przyjmijcie ten sakrament, dary Ducha Świętego, byście umocnieni zachowali przykazania Boże – wskazał kardynał. Św. Paweł pisał, że miłość Boża została rozlana w sercach wiernych przez Ducha Świętego. – Podstawowym powołaniem i jednocześnie zadaniem każdego człowieka jest kochać Boga i bliźnich. Wtedy nasze serca będą najbardziej upodobnione do Bożego serca, którego imieniem jest miłość – zauważył kardynał.

Podkreślił, że Duch Święty wskazuje drogę do Boga. Należy krocząc nią, mężnie wyznawać wiarę, dzieląc się prawdą o Bogu i człowieku z innymi. To pilne i aktualne zadanie, w środowiskach, w których żyją młodzi ludzie. – Trzeba żyć Ewangelią i dzielić się nią z innymi – powiedział kardynał. Przypomniał, że gdy Duch Święty zstąpił na apostołów, przestali się bać i z odwagą wyruszyli w świat, by głosić prawdę o Chrystusie. W ostatnich słowach homilii poprosił młodych, by wyznali swą wiarę wobec zebranych.

Na zakończenie młodzi ludzie podziękowali kardynałowi za udzielenie sakramentu bierzmowania, a proboszcz parafii ks. Mariusz Dziuba wyraził swą wdzięczność za jego obecność i modlitwę.

Źródło:
;