Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Pod oknem

Kard. Stanisław Dziwisz do muzyków kościelnych: Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela

wiesław delimat fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Prośmy podczas tej dziękczynnej Eucharystii, abyśmy zawsze czuwali, byli otwarci i gotowi na spotkanie z Bogiem żywym, przychodzącym do nas w wielkich i małych, w trudnych i radosnych wydarzeniach naszego życia. Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela - mówił kard. Stanisław Dziwisz w czasie Mszy św. odprawionej z okazji 25-lecia Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. kard. Franciszka Macharskiego, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Na początku kardynał zaznaczył, że tego dnia w sanktuarium zgromadziła się wielka wspólnota przyjaciół muzyki kościelnej, którym towarzyszy duchowo św. Cecylia. Ta święta dziewica i męczennica żyła w pierwszej połowie III w. i złożyła najwyższe świadectwo Chrystusowi, oddając życie za wiarę.

Kardynał zauważył, że słowo Boże pomaga głębiej spojrzeć na duchową postawę św. Cecylii oraz na dzieje wkraczania Boga w życie człowieka. Fragment z księgi proroka Ozeasza opowiada o oblubieńczej miłości Boga, czuwającego nad swym ludem i oczekującego odpowiedzi. – Nasz Stwórca i Pan przemawia również do naszych serc i pragnie je zdobyć swoją wiernością, sprawiedliwością i miłosierdziem. Na taką miłość Bożego Serca może być tylko jedna odpowiedź człowieczego serca. Taką odpowiedzią żarliwej miłości było życie i męczeńska śmierć św. Cecylii – podkreślił kardynał.

Wskazał na ewangeliczną przypowieść o dziesięciu pannach, która nawiązuje do odwiecznej miłości Boga, zapraszającego każdego na weselną ucztę. Do tej niepojętej rzeczywistości lud Boży zmierza dzień po dniu. – Nasze życie na ziemi jest tylko krótkim wstępem do nowego i nieskończonego życia. Taka jest prawda o człowieku, o jego godności i ostatecznym przeznaczeniu – zaznaczył kardynał. Podkreślił, że światłem na zawiłych i wyboistych drogach życia jest objawione słowo Boże, a oliwą podtrzymującą światło wiary jest miłość. – I tak, jak gaśnie lampa bez oliwy, tak również staje się coraz słabsza i gaśnie nasza wiara bez żywej i gorącej miłości Boga, bez modlitwy, bez głębokiego życia duchowego – zauważył kardynał. Dodał, że wiara ustaje i jest martwa bez uczynków miłosierdzia względem bliźnich, a sam Jezus wzywa do tego, by promieniować miłością i pomnażać dobro.

Przypomniał spotkanie z Benedyktem XVI, podczas którego papież otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie oraz krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ojciec Święty złożył wtedy piękne świadectwo o św. Janie Pawle II: „Swoim żywym przykładem ukazał on nam również, jak mogą się ze sobą łączyć radość wielkiej muzyki sakralnej z zadaniem wspólnego uczestnictwa w liturgii, uroczysta radość i pokorna prostota wiary” – mówił. Benedykt XVI zapytał także czym jest muzyka i zauważył, że jej źródłem jest doświadczenie miłości, smutku i spotkanie z tym co Boże, od początku w jakiejś mierze określającym to, co ludzkie. Papież podkreślił, że dotknięcie przez Boga stanowi źródło muzyki, a jej jakość i wspaniałość zależy od czystości i wspaniałości spotkania z tym co Boże. „Nie znamy przyszłości naszej kultury i muzyki sakralnej. Ale jedno jest jasne: tam, gdzie rzeczywiście dochodzi do spotkania z Bogiem żywym, który w Chrystusie przychodzi do nas, tam rodzi się i nieustannie na nowo rozwija także odpowiedź, której piękno pochodzi z samej prawdy” – mówił Benedykt XVI.

Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że obchodząc srebrny jubileusz Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie zebrani dziękują za wielorakie owoce tej szkoły, dzięki której setki uczennic i uczniów otrzymują formację muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Ogromne dobro, zapoczątkowane przez tę szkołę jest znane do końca Bogu, który zna tajniki wrażliwych i modlących się serc.

– Prośmy podczas tej dziękczynnej Eucharystii, abyśmy zawsze czuwali, byli otwarci i gotowi na spotkanie z Bogiem żywym, przychodzącym do nas w wielkich i małych, w trudnych i radosnych wydarzeniach naszego życia. Niech całe nasze życie będzie jedną, wielką pieśnią na cześć naszego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. W Nim są nasze najgłębsze źródła. Tylko On może zaspokoić najgłębsze pragnienia naszych serc – wskazał kardynał. Stwierdził, że dziękczynna modlitwa zebranych łączy się z pieśnią chórów anielskich i powiedział, by prosić o orędownictwo Najświętszą Maryję Pannę, św. Cecylię i św. Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. ks. Grzegorz Lenart w imieniu zebranych muzyków podziękował kardynałowi za obecność. – Obecność księdza kardynała w tym miejscu czyni nasza pamięć o św. Jana Pawła II jeszcze bardziej żywą – podkreślił. Podziękował także zebranym kapłanom oraz osobom świeckim, związanym z Archidiecezjalną Szkołą Muzyczną w Krakowie, którzy wciąż troszczą się o piękno muzyki kościelnej.

Podczas uroczystej gali dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, prof. Wiesław Delimat, przypomniał genezę powstania szkoły i podziękował wszystkim, dzięki którym może ona funkcjonować. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wspomniał kard. Franciszka Macharskiego, który miał wielki wkład w utworzenie szkoły, a nawet przekazał dla niej fortepian. – To wyjątkowy patron, który nie myślał tylko tą chwilą, ale o wszystkim tym co niesie przyszłość. To jemu należą się podziękowania za to, że ta szkoła powstała – podkreślił.

List do zebranych skierował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, w którym podkreślił, że już kard. Karol Wojtyła rozumiał konieczność kształcenia muzyków kościelnych. – To bardzo ważne, by odpowiedzialne za muzykę w parafiach były osoby właściwie do tego przygotowane, zarówno pod względem muzycznym, jak i liturgicznym. Gwarancję takich kwalifikacji daje ukończenie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej – napisał arcybiskup.

Podczas uroczystości dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, prof. Wiesław Delimat, został odznaczony srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Podczas uroczystej gali dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej prof. Wiesław Delimat przypomniał genezę powstania szkoły i podziękował wszystkim, dzięki którym może ona funkcjonować. Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wspomniał kard. Franciszka Macharskiego, który miał wielki wkład w utworzeniu szkoły, a nawet przekazał dla niej fortepian. – To wyjątkowy patron, który nie myślał tylko tą chwilą, ale o wszystkim tym co niesie przyszłość. To jemu należą się podziękowania za to, że ta szkoła powstała – podkreślił.

List do zebranych skierował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, w którym podkreślił, że już kard. Karol Wojtyła rozumiał konieczność kształcenia muzyków kościelnych. – To bardzo ważne, by odpowiedzialne za muzykę w parafiach były osoby właściwie do tego przygotowane, zarówno pod względem muzycznym, jak i liturgicznym. Gwarancję takich kwalifikacji daje ukończenie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej – napisał arcybiskup.

Podczas uroczystości dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej prof. Wiesław Delimat został odznaczony srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wręczono także w imieniu metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego medale zasłużonych dla Archidiecezji Krakowskiej.

Źródło:
;