Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wydarzenia:

Pod oknem

Kard. Stanisław Dziwisz podczas liturgii stacyjnej: Hojność serca wobec Boga zakłada również pojednanie z drugim człowiekiem

kardynał stanisław dziwisz fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Pojednanie z Bogiem i hojność serca wobec Pana zakłada również pojednanie z drugim człowiekiem - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas liturgii stacyjnej w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

 

Na początku Mszy św. proboszcz ks. Jan Machniak powitał kardynała i przypomniał, że podczas stacyjnego pielgrzymowania wierni modlą się w intencjach najważniejszych dla Kościoła i ojczyzny. – Włączając się w to wielkie pielgrzymowanie Kościoła krakowskiego, chcemy prosić Boga o zmiłowanie dla nas i dla całego świata – powiedział.

W homilii kardynał podkreślił, że chleb zdobywany trudem i pracą jest potrzebny, by zaspokoić głód. Jednak do prawdziwego życia istotna jest pomoc z wysoka i światło słowa Bożego. Wskazał na konieczność nawrócenia, ponieważ każdy człowiek jest grzeszny. – Mamy zawsze możliwość powrotu na właściwą drogę, na której drogowskazami są Boże przykazania, a przede wszystkim przykazanie miłości. Mamy możliwość dokonania zmiany w naszym sposobie myślenia i działania, w naszej postawie wobec Boga i bliźnich. Na to nigdy nie jest za późno – powiedział. Zauważył, że należy zawsze postępować ze świętą bojaźnią, znając swe słabości i czuwać, by zło nie zakradło się do serca. – W czuwaniu pomaga nam codzienny rachunek sumienia, kiedy stajemy przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy, a także sakrament pojednania, w którym otrzymujemy odpuszczenie grzechów i umocnienie Bożą łaską na dalszą drogę chrześcijańskiego życia. Warto pomyśleć o dobrej, wielkopostnej spowiedzi – stwierdził.

Prawdziwe nawrócenie obejmuje nie tylko osobistą postawę wobec Boga, ale obszar relacji z bliźnimi. – Jezus wskazuje dziś na piąte przykazanie, które brzmi: „Nie zabijaj”. Zapisane jest w tym przykazaniu przypomnienie i wezwanie do szacunku, jakim powinniśmy otaczać każde ludzkie życie – podkreślił kardynał. Przyznał, że współcześnie często łamane jest piąte przykazanie, poczynając od zamachu na życie bezbronnych, nienarodzonych dzieci, a także wobec zbrojnych konfliktów i wojen. Zauważył, że człowieka można także zniszczyć złym słowem, nieuprawnionym sądem, czy fałszywym oskarżeniem. – Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo świat ludzkich relacji wymaga uporządkowania, rezygnacji z niewłaściwych postaw i zachowań, by tworzyć przestrzeń do przebaczenia i pojednania, braterstwa i solidarności – mówił kard. Stanisław Dziwisz. – Pojednanie z Bogiem i hojność serca wobec Pana zakłada również pojednanie z drugim człowiekiem – dodał.

Przypomniał, że dalsze dni Wielkiego Postu należy wykorzystać na wewnętrznej odnowie i pogłębianiu żywego kontaktu z Bogiem. Podkreślił, że na tej drodze wiernym towarzyszą święci i Maryja. – Podążajmy z wiarą na spotkanie z naszym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem – powiedział.

Na zakończenie ks. Jan Machniak podziękował kardynałowi za obecność i słowo umocnienia. – Ksiądz kardynał jest szczególnym świadkiem wielkiego pontyfikatu św. Jana Pawła II. To świadectwo jest dla nas dziś bardzo ważne – wskazał.

Kardynał powiedział, że świat na nowo odkrywa nauczanie św. Jana Pawła II. Wiele narodów podąża drogą do odnowy społeczeństw poprzez nauczanie, świętość i modlitwę. Zauważył, że wiele osób otrzymuje łaski za przyczyną papieża. – On nadal nas prowadzi i dajmy mu się prowadzić – stwierdził.

Źródło:
;