Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Wspomnienia

Kard. Stanisław Dziwisz w Augsburgu: Jan Paweł II jest obecny w życiu i świadomości współczesnego Kościoła

kardynał stanisław dziwisz a augsburgu fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W niedzielę, w augsburskiej Bazylice św. Ulryka i św. Afry, kard. Stanisław Dziwisz odprawił Mszę św. w 1100. rocznicę konsekracji biskupiej oraz 1050. rocznicę śmierci św. Ulryka, patrona diecezji.

 

W homilii kardynał podkreślił, że przykład życia wielu świętych inspiruje kolejne pokolenia chrześcijan i dodaje im odwagi, by nie bali się żyć ponadczasową Ewangelią. – Możemy powiedzieć, że autentyczna świętość nigdy się nie starzeje, nie przedawnia i może być światłem na naszych drogach, którymi zmierzamy do wieczności – wskazał.

Papieski sekretarz odwołał się do postaci św. Ulryka. Przypomniał, że duchowny wizytował parafie, troszczył się o kapłanów, budował nowe kościoły, dbał o klasztory, a także był wrażliwy na los ubogich. – Uderzyło mnie motto, które zostało wybrane dla Jubileuszu świętego Ulryka, mówiące o „uchu serca” i zaczerpnięte z biografii świętego biskupa. „Słuchać sercem” to jedna z najważniejszych postaw człowieka, który nie żyje dla siebie, ale pragnie budować wspólnotę ludzką, poczynając od tej najmniejszej, jaką jest rodzina, aż po wspólnotę środowiska, wspólnotę narodu i wspólnotę Kościoła (…). Natomiast w dzisiejszym świecie i społeczeństwie brakuje ludzi gotowych słuchać. Ale nie o słuchanie tylko uchem, ale także sercem, bo dopiero wtedy możemy zrozumieć, o co naszym bliźnim chodzi, czego się lękają, czego pragną, jakie są najgłębsze tęsknoty ich serca – powiedział.

W poniedziałek, podczas spotkania Rady Kapłańskiej, kard. Stanisław Dziwisz wygłosił wykład „Znak sprzeciwu. Św. Jan Paweł II na drogach współczesnego Kościoła”, w którym podzielił się refleksją na temat roli świętego Jana Pawła II w życiu i misji współczesnego Kościoła. – Święty Papież nadal pozostaje obecny w życiu i świadomości współczesnego Kościoła, przez jednych podziwiany, przez innych kontestowany. Był i w jakiś sposób pozostaje znakiem sprzeciwu, ale na ten „przywilej” zasługują tylko wybitne postaci. Kościół nie zapomina zwłaszcza o słowach Jana Pawła II, streszczających to, co głosił i czym sam żył: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – mówił.

Kardynał zauważył, że papież wniósł niepodważalny wkład w upadek systemu komunistycznego zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że Ojciec Święty bronił prawdy o człowieku, wskazując na jego wymiar duchowy. – Broniąc godności człowieka, podkreślając jego odniesienie do transcendencji, do Boga – Stwórcy i Zbawiciela człowiek, Jan Paweł II wkraczał na teren najważniejszej prawdy, którą głosił z pasją słowem i świętym życiem. Był obrońcą prawdy i dlatego znakiem sprzeciwu wobec jej relatywizowania, podważania i fałszowania. Ta postawa wobec prawdy jest zawsze aktualna i powinna nam przyświecać w dzisiejszym świecie, w którym dociera do nas, jak nigdy dotychczas, mnóstwo słów i obrazów, które niekoniecznie nam pomagają w dostrzeganiu rzeczywistości, a nawet mogą zaciemniać jej obraz – powiedział. Całość wykładu dostępna jest pod tekstem.

Pasterzem diecezji augsburskiej jest bp Bertram Meier, który wielokrotnie gościł w naszej archidiecezji, a podczas 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, razem z metropolitą krakowskim, witał przybywających do Częstochowy pątników.

Źródło:
;