Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Wydarzenia: Dzień Kupca

Pod oknem

Kard. Dziwisz: w miłosierdziu Bożym nie ma granic

„Pragniemy nie tylko przypominać światu, że w miłosierdziu Bożym nie ma granic! Jest ono otwarte dla każdego człowieka” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz, celebrując południową Mszę św. w czasie II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia do łagiewnickiego sanktuarium.

 

Metropolita krakowski przewodniczył południowej Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Bożego Miłosierdzia. Dziś do krakowskich Łagiewnik przybywa II Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia.

W czasie homilii kard. Dziwisz mówił do zgromadzonych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, że w tym miejscu szczególnie wyraźnie brzmią słowa św. Piotra z dzisiejszej Ewangelii: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).

„Do kogóż możemy pójść dzisiaj? Wokół nas różne ideologie, które wyrzucają poza nawias Boga i próbują budować świat bez Dekalogu i bez zasad moralnych, bez tych ważnych fundamentów. Ideologie, które próbują tworzyć świat tak, jakby Boga nie było. Wokół nas zamieszanie moralne i niszczenie świata wartości. Negowanie lub odrzucanie wartości życia i rodziny, rozumianej jako związek mężczyzny i kobiety” – mówił hierarcha.

Metropolita krakowski zaznaczył, że głoszenie miłosierdzia jest podyktowane miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem. „Pragniemy więc głosić miłosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy Chrystusa. Do tego miłosierdzia pragniemy odwoływać się i wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata” – mówił kaznodzieja.

Hierarcha stwierdził, że zachęta św. Jan Paweł II do głoszenia orędzia miłosierdzia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym jest dziś jeszcze bardziej aktualna i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w Świętym Roku Miłosierdzia.

„Pragniemy nie tylko przypominać światu, że w miłosierdziu Bożym nie ma granic! Jest ono otwarte dla każdego człowieka, który jest gotowy je przyjąć w tajemnicy przebaczenia, w sakramencie pokuty, w Eucharystii, w prostych aktach miłości miłosiernej, w dobrym słowie, w modlitwie i w dobrych uczynkach” – mówił kard. Dziwisz.Na zakończenie Mszy św. metropolita krakowski pobłogosławił rodziny i dzieci, zgodnie ze zwyczajem, który przyjął się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w każdą czwartą niedzielę miesiąca.

II Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie – szlakiem nadziei” i jest szczególnym dziękczynieniem za 110-tą rocznicę urodzin św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Tegoroczne wydarzenie przeżywane jest też w kontekście zbliżającego się Roku Miłosierdzia. Pielgrzymki odbywają się w niedzielę po rocznicy konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, której 17 sierpnia 2002 r. dokonał Jan Paweł II zawierzając jednocześnie Polskę i cały świat Bożemu Miłosierdziu.

Źródło:
;