Imieniny: Lubomira, Benedykta

Wydarzenia: Światowy Dzień Poezji

Małopolska

Kard. Franciszek Macharski laureatem medalu "Cracoviae Merenti"

 fot. Tadeusz Warczak

Wyjątkowe wyróżnienie dla kard. Franciszka Macharskiego. Były metropolita krakowski uhonorowany został srebrnym medalem "Cracoviae Merenti". To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Kraków.

Uroczystość wręczania medalu odbyła sie w trakcie sesji Rady Miasta, wzięli w niej udział zarówno radni jak i przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego. Na sali obecni byli również przedstawiciele krakowskiego prezbiterium w tym kard. Stanisław Dziwisz, kard. Marian Jaworski i bp Grzegorz Ryś.

Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider przypomniał, że medal "Cracoviae Merenti" honoruje osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Krakowa, które  swoją działnością i wzorową postawą  przynoszą mu chlubę. Jak zapewnił, do takich należy z pewnością kard. Franciszek Macharski. - Osoby, które otrzymują takie wyróżnienie mówią, że czują się dumni, że Kraków ich tak wyróżnił. Mam przekonanie, że teraz to nasze stołeczne miasto może czuć się zaszczycone i dumne, że nagradza tak wspaniałego człowieka,  księcia Kościoła, osobę, która naznaczyła Kraków potężnym znakiem, wielką wartością dobra, szlachetności godności dla każdego z nas - mówił Bogusław Kośmider.

Jak dodał radny, lata biskupiej posługi laureata przypadły zarówno na czas Solidarności i stanu wojennego jak i lata odzyskiwania przez Polaków tożsamości i niepodległości. Do zbioru wielkich narodowych symboli przeszła również postać kard. Macharskiego stojącego wraz z tysiącami wiernych przed Pałacem Arcybiskupim i modlącego się za umierającego Papieża Jana Pawła II. - Od teraz medal "Cracoviae Merenti" będzie miał jeszcze większą wagę, bo jego laureatem jest właśnie ks. kard. Franciszek Macharski.  Eminencjo szanowny laureacie składamy najserdeczniejsze podziękowania za twoją opiekę, modlitwę i troskę. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach pozostając naszym krakowskim aniołem - zapewniał przewodniczący Rady Miasta.

Laudację na cześć laureata wygłosił Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. -  Dziękujemy eminencji  za 27 lat przewodniczenia Kościołowi krakowskiemu, za wielkie dzieło rozbudowy Sanktuarium w Łagiewnikach, niekwestionowane zasługi dla środowiska naukowego i wkład w rozwój duchowy i społeczny naszej wspólnoty - mówił prezydent.

Jacek Majchrowski podkreślał, że przyszły kardynał pochodzi ze znanej i szanowanej krakowskiej rodziny. Mógł zostać wybitnym historykiem lub filologiem wybrał jednak drogę kapłaństwa i krakowskie seminarium, gdzie po raz pierwszy poznał Karola Wojtyłę. W swoim bardzo pracowitym życiu wypełniał wiele odpowiedzialnych funkcji i obowiązków, erygował setki parafii, zaangażował się też w prace Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem prezydenta, tegoroczny laureat pod Wawelem dał się też poznać jako wybitny filantrop i społecznik, bo to dzięki niemu szpitale w całym regionie otrzymywały cenną pomoc z zagranicy, a swoją działność wznowiła krakowska Caritas. Kardynał Macharski doprowadził też do powstania wielu placówek opiekuńczych: domów samotnej matki, rodzinnych domów dziecka czy schronisk dla bezdomnych. - Trudno policzyć wszystkie przedsięwzięcia księdza kardynała, które wzbogaciły i uczniły lepszym życie Krakowa. Nie należy się jednak dziwić, że było ich wiele, ponieważ  ksiądz kardynał słynie już z tego, że zawsze jest blisko ludzi, zawsze stara się nieść pomoc i otuchę, wspierać ludzi w ciężkich chwilach - podkreślał Jacek Majchrowski.

O pomocy krakowskiego metropolity dla internowanych i represjonowanych w stanie wojennym mówił przewodniczący Stowarzenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk. - Kościół krakowski ze swoim Pałacem Arcybiskupów był miejscem, gdzie wszyscy mogli przyjść i po poradę i po życzliwie wsparcie. To było również miejsce publicznego oporu, które zbierało te wszystkie 800 tys. małopolskiej "Solidarności" - podkreślał Kazimierz Barczyk.

Uznanie dla byłego metropolity wyraził również przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Wojciech Grzeszek, który z okazji 35-lecia związku wręczył mu złotą odznakę "Zasłużony dla Solidarności".

***

Kard. Franciszek Macharski urodził się 20 maja 1927 roku w Krakowie. W 1939 został przyjęty do Państwowego Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. W czasie okupacji pobierał nauki w Szkole Handlowej oraz na tajnych kompletach gimnazjalnych, po wojnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie w roku 1950 przyjął z rąk kard. Adama Sapiehy. W latach 1970 - 1978 pełnił funkcję rektora krakowskiego seminarium, po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 1979 został mianowany metropolitą krakowskim, w roku 2005 przeszedł na emeryturę.

***

Ustanowiony w 1992 r. medal "Cracoviae Merenti" jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez miasto. Pierwszy złoty medal otrzymał papież Jan Paweł II. W 1998 r. radni zdecydowali, że złote medale będą odtąd przyznawane tylko instytucjom, uhonorowano nimi: Biskupstwo Krakowskie, Uniwersytet Jagielloński, Szpital Zakonu Bonifratrów, Bractwo Kurkowe, Krakowską Kongregację Kupiecką. Srebrne medale "Cracoviae Merenti" dostali m.in.: Karolina Lanckorońska, Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Wajda, Jerzy Turowicz, Jerzy Wyrozumski, Karl Dedecius, Jacek Woźniakowski, Jan Nowak-Jeziorański i Jerzy Nowosielski, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, krakowska Straż Pożarna, Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego i Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Źródło:
;