Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Komentarze

Kard. Parolin: chcesz pokoju, czyń pokój

 fot. Pufui Pc Pifpef I / wikipedia.org

Dyplomacja watykańska nie może zadowalać się obserwowaniem wydarzeń i ich oceną, choćby krytyczną. Jej zadaniem jest ułatwianie współistnienia krajów w duchu braterstwa narodów, popieranie współpracy i zgody na rzecz dobra wspólnego i dobra jednostek. Mówił o tym kard. Pietro Parolin na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Był on gościem sympozjum akademickiego tej uczelni na temat: „Pokój jako dar Boży, ludzka odpowiedzialność i chrześcijańskie zadanie”. Dla sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej była to okazja do omówienia zadań watykańskiej polityki zagranicznej w kluczu wymienionych wyżej wymiarów.

 

Kard. Parolin zwrócił uwagę, że pojęcie pokoju dla Stolicy Apostolskiej nie wyczerpuje się na gruncie prawa międzynarodowego. Wkracza bowiem również na obszar ludzkich intencji, gdzie często odwołanie się do działań zbrojnych jest nie wprost założone. Stąd zadaniem papieskiej dyplomacji jest wypracowywanie na arenie międzynarodowej specyficznego ius contra bellum, a więc skutecznego prawa zapobiegającego wojnie.

Drugą stroną owych inicjatyw jest z kolei ius post bellum, czyli budowanie współistnienia po zakończonym konflikcie zbrojnym. Dobrym przykładem tego dyplomatycznego działania były watykańskie wysiłki dla zapobieżenia zatargowi chilijsko-argentyńskiemu o Kanał Beagle, uwieńczone nie tylko porozumieniem, ale i zawarciem aktu przyjaźni przez zwaśnione kraje. W tym kontekście watykański purpurat wysunął propozycję utworzenia w ramach reformy Kurii Rzymskiej specjalnego biura do spraw tego typu mediacji.

Kardynał sekretarz stanu odniósł się także do prawa wojennego, które stopniowo cywilizowało zbrojne konflikty. Jego zdaniem dziś należałoby się zastanowić także nad prawem do słusznej obrony, gdzie działania militarne powinny być rzeczywiście „ostateczną racją” w sytuacji zagrożenia suwerenności czy integralności terytorialnej. „Jeśli w obrębie państw wymiar sprawiedliwości zastąpił zemstę, to czy to samo nie mogłoby nastąpić w przypadku wspólnoty państw?” – zapytał kard. Parolin, dodając: „Być może nasze budowanie pokoju stałoby się skuteczniejsze, gdybyśmy proponowali idee, które mogłyby nakreślać nowe scenariusze i procedury na rzecz pokoju”.

Warto dodać, że watykański sekretarz stanu rozpoczą wizytę na Białorusi. Oficjalnie okazją jest wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek nuncjatury. Jednak sam kard. Parolin przyznał, że w tle jest także sprawa konfliktu na Ukrainie. Zaznaczył, że nie chodzi w tym przypadku o watykańską mediację, lecz o „wsparcie Białorusi w wysiłkach czynionych przez ten kraj w sprawie kryzysu ukraińskiego”.

Źródło:
;