Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Nauczanie

Kobieta i mężczyzna są sobie nawzajem potrzebni

 fot. Pedro Ribeiro Simões / flickr.com

„Kultury kobiece. Między równością a różnicą”. Do tego tematu sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury nawiązał Ojciec Święty, spotykając się z jej uczestnikami.

 

„Do tego aspektu nie można podchodzić ideologicznie, gdyż «okulary» ideologii nie pozwalają dobrze widzieć rzeczywistości. Równość i różnice kobiet, jak zresztą i mężczyzn, rozumie się lepiej w perspektywie relacji z [kimś], aniżeli [bycia] przeciw [komuś]. Już od dłuższego czasu zostawiliśmy poza sobą, przynajmniej w społeczeństwach zachodnich, trwający przez wieki model podporządkowania społecznego kobiety mężczyźnie, który jednak nigdy nie wyczerpał do końca swych negatywnych skutków. Przezwyciężyliśmy także drugi model, polegający na stosowanym mechanicznie zwykłym zrównaniu i absolutnej jednakowości. Wyłonił się nowy wzorzec wzajemności w zrównoważeniu i zróżnicowaniu. W relacji mężczyzna-kobieta winno się zatem uznać, że oboje są konieczni, gdyż posiadają wprawdzie identyczną naturę, ale każde o własnych znamionach. Jedno jest nawzajem konieczne drugiemu, aby realizowała się naprawdę pełnia osoby” – powiedział Franciszek.

Papież przypomniał też rolę kobiet w przekazywaniu i ochronie życia. Wskazał na wkład dawany przez nie w rodzinie, w wychowywaniu do wiary, w działalności duszpasterskiej, oświacie, strukturach socjalnych, kulturalnych i gospodarczych. Zwrócił też uwagę na doznawane przez nie krzywdy.

„Ciało kobiece, będące symbolem życia, jest niestety nierzadko znieważane i hańbione również przez tych, którzy powinni być opiekunami kobiet i towarzyszami ich życia. Tak liczne formy niewolnictwa, traktowania jak towar, okaleczania ciała kobiet, zobowiązują nas zatem do pracy, by przezwyciężyć tę formę degradacji, która sprowadza je do rzędu zwykłego przedmiotu, przeznaczonego do sprzedaży na różnych rynkach. Pragnę w tym kontekście zwrócić uwagę na bolesną sytuację kobiet ubogich, zmuszonych do życia w warunkach niebezpieczeństwa, wykorzystywania, zepchniętych na margines społeczeństwa i padających ofiarą kultury odrzucania” – powiedział Papież.

Franciszek mówił też uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury o potrzebie większego udziału kobiet w życiu Kościoła, również gdy chodzi o duszpasterstwo i refleksję teologiczną. Ponadto podkreślił, że niezastąpiona jest ich rola w rodzinie.

„Jestem przekonany, że istnieje pilna potrzeba dania kobietom przestrzeni w życiu Kościoła i przyjęcia ich, biorąc pod uwagę specyficzną, zmienioną wrażliwość kulturalną i społeczną – mówił Papież. - Należałoby sobie zatem życzyć bardziej rozbudowanej i wyrazistej obecności kobiecej we wspólnotach, tak byśmy mogli zobaczyć liczne kobiety podejmujące odpowiedzialność duszpasterską, towarzyszenie pojedynczym osobom, rodzinom i grupom, jak też refleksję teologiczną”.

Źródło:
;