Imieniny: Laury, Marcjana, Alberta

Wydarzenia: Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami

Dialog

Komunikat Współprzewodniczących Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego

arcybiskup abel i biskup bab fot. Biuro Prasowe KEP

Decyzja o zawieszeniu udziału strony prawosławnej w pracach Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego ma charakter czasowy i nie oznacza ona zerwania przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ekumenicznego dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim – czytamy w Komunikacie Współprzewodniczących Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego, podpisanym przez bp. Adama Baba, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej oraz Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Spotkanie współprzewodniczących odbyło się 3 listopada br. w siedzibie Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lubelskiej.

 

Komunikat jest odpowiedzią na „funkcjonującą w przestrzeni medialnej błędną i zbyt daleko idącą recepcję i interpretację komunikatu św. Soboru Biskupów PAKP z dnia 24 października br.”.

Podczas spotkania Współprzewodniczących Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego zostały omówione kwestie wewnątrzkościelne obu Kościołów, związane z ich eklezjologią i działalnością duszpasterską. Bp Adam Bab wraz z abp. Ablem (Popławskim) podkreślają w komunikacie konieczność wspólnej działalności charytatywnej i modlitewnej na rzecz pokoju w Ukrainie.

 

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Współprzewodniczących
Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego

W dniu 3 listopada 2023 roku w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Lubelskiej odbyło się spotkanie Współprzewodniczących Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego – Jego Ekscelencji Biskupa Adama Baba oraz Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. W spotkaniu wziął udział również Jego Ekscelencja Metropolita Lubelski, Arcybiskup Stanisław Budzik.

Arcybiskup Abel – Współprzewodniczący z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (dalej PAKP) w związku z funkcjonującą w przestrzeni medialnej błędną i zbyt daleko idącą recepcją i interpretacją komunikatu św. Soboru Biskupów PAKP z dnia 24 października br. przedstawił i wyjaśnił powody czasowego zawieszenia udziału strony prawosławnej w pracach w/w Zespołu. Arcybiskup Abel podkreślił, iż – co zaznaczono w Komunikacie św. Soboru Biskupów – decyzja ta ma charakter czasowy oraz oznajmił, iż nie oznacza ona zerwania przez PAKP ekumenicznego dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim. Arcybiskup Abel zaznaczył także, iż rozwijająca się na wielu płaszczyznach współpraca zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i poszczególnych parafii, stanowiąca wymierny dowód „bycia jedno” (J 17,21) wiernych obu Kościołów, nie zostaje w żaden sposób przerwana lub ograniczona. Biskup Adam Bab stwierdził, że strona rzymskokatolicka  przyjmuje te deklaracje z radością i nadzieją na dalszą współpracę.

W dalszej części spotkania, w duchu chrześcijańskiej miłości i wzajemnego poszanowania, zebrani omówili najbardziej wrażliwe kwestie wewnątrzkościelne obu Kościołów, związane z ich eklezjologią i działalnością duszpasterską. Współprzewodniczący kolejny raz zgodnie podkreślili konieczność wspólnej działalności charytatywnej i modlitewnej na rzecz pokoju w Ukrainie. Zobowiązali się także do kontynuowania pogłębionego dialogu, otwartości na wrażliwość eklezjalną obu stron i dalszej merytorycznej pracy Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego.

Kończąc spotkanie Współprzewodniczący ustalili, iż kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w możliwie najszybszym czasie.

BP ADAM BAB

ABP ABEL (POPŁAWSKI)

Źródło:
;