Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

Wydarzenia:

Małopolska

Konferencja "Nie giąć wszystkiego pod jedną formę…"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Zgromadzenie Zmartwychwstańców zapraszają do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z serii "Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja", która odbędzie się w środę 25 lutego 2015 roku.

 

Temat: Nie giąć wszystkiego pod jedną formę… Zmartwychwstańcy – ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa (w 175. rocznicę śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego)

Termin: 25 lutego 2015 roku

Miejsce: Centrum Resurrectionis, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1, 30-320 Kraków

W Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy na kolejne sympozjum z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, tym razem poświęcone charyzmatowi i misji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tematyka referatów ukazuje rozmaitość i wielopłaszczyznowość wizji założyciela zmartwychwstańców, sługi Bożego Bogdana Jańskiego, rozwijanej następnie przez jego uczniów w różnych realiach kulturowych. Znajdzie tu coś dla siebie i osoba duchowna, i katolik świecki, i wykładowca akademicki, i lider społeczny, i duszpasterz parafialny, i Rusin galicyjski, i Polak emigracyjny… bo pomysłów na odrodzenie społeczeństwa miał Jański istne multum.

Referaty:

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak - Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców (Spirituality of Lay People According to the Founders of the Resurrectionists)

Kata Magony-Biró - Jański’s Ideas on the Renewal of Society (Pomysły Jańskiego na odnowę społeczeństwa)

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - Do zbawienia przez kształtowanie doczesności: misja duchownego w świetle Dziennika o. Piotra Semenenki (To Salvation through Shaping of Temporality: Mission of a Priest in the Light of Fr. Peter Semenenko’s Diary)

ks. prof. dr Paul Sims CR - Theories that Inform Resurrectionist Leadership Practices towards the Spiritual Rebirth of Society (Teorie objaśniające zmartwychwstańcze praktyki liderowania ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa)

ks. prof. dr James Donohue CR - Eight Principles of Resurrectionist Spirituality Applied to Undergraduate Teaching (Osiem zasad duchowości zmartwychwstańczej zastosowanych w pracy akademickiej)

ks. dr Wojciech Mleczko CR - Parafia jako przestrzeń zmartwychwstania społeczeństwa. Szkic o działalności ks. Wincentego Barzyńskiego w Chicago (Parish as a Space for Resurrection of Society. A Sketch of Fr. Vincent Barzyński’s Activity in Chicago)

dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL - Zmartwychwstańcy wobec „kwestii ruskiej” w Galicji (Resurrectionists and "Ruthenian issue" in Galicia)

;