Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Małopolska

Konferencja naukowa "Komunikacja i zdrowie"

Katedra Edukacji Medialnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Akademii Ignatianum zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. "Komunikacja i zdrowie". Odbędzie się ona 6 czerwca 2015 roku w Auli Akademii Ignatianum przy ul. Kopernika 26 w Krakowie. Patronat nad konferencją objął kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski.

 

 

 

 

Program konferencji, 6 czerwca

Słowo wstępne:

9.00 – 9.10 o. prof. dr hab. Józef Bremer – Rektor Akademii Ignatianum

9.10 – 9.20 ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal – Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

9.20 – 9.30 o. dr Krzysztof Biel – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum

9.30 – 9.40 ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż – Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej UPJPII

 

Wykłady – sesja I

9.40 – 10.00 ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – Pytania o całościowe podejście do człowieka

10.00 – 10.20 dr hab. n. med. Ewa Kucharska, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum – Wpływ komunikacji interpersonalnej na jakość i efekty terapii

10.20 – 10.40 doc. phdr Irena Kamanova, PhD, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku i Katedra Pracy Socjalnej, Wyższa Szkoła im. Św. Elżbiety w Bratysławie – Komunikacja z osobami chorymi na demencję

10.40 – 11.00 ks. dr prałat Henryk Jagodziński, Radca Nuncjatury, Sekretariat Stanu, Sekcja do Spraw Relacji z Państwami, Watykan – Komunikacja i zdrowie w Kodeksie Prawa Kanonicznego

11.00 – 11.20 prof. dr Marino Ninčević, Kierownik Oddziału Nauk edukacyjnych i wykształcenia nauczycieli, Fakultet Chorwackich Studiów Państwowego Uniwersytetu w Zagrzebiu – Znaczenie komunikacji w powołaniu nauczyciela

11.20 – 12.00 Przerwa na filiżankę kawy i ciastko

 

Sesja II

12.00 – 12.20 ks. dr hab. nauk społecznych Robert Nęcek, Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, Katedra Edukacji Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Postawa moralna i komunikacyjna nauczyciela akademickiego w kształtowaniu osobowości studentów

12.20 – 12.40 prof. dr Pułkownik Bruno Tammaro TANnELLI, Wyższa Szkoła Chorążych Karabinierów w Velletri – Zarządzanie komunikacją w sytuacjach ekstremalnych dotyczących zagrożenia zdrowia i życia

12.40 – 13.00 phdr Eva MoraučíkovA, PhD, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Zdrowia, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku – Prewencja zdrowia

13.20 – 13.40 o. dr Wit Pasierbek SI – Katedra Chrześcijańskiej Myśli Politycznej, Instytut Politologii, Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum – Fenomen spotkania – dialogiczna komunikacja: mistrz – uczeń

13.40 – 14.00 ks dr Jarosław Krzewicki, Wikariusz Generalny Diecezji Rieti, Uniwersytet Santa Croce w Rzymie – Lekarz, pacjent, pracodawca, między prawem do wiedzy a obowiązkiem milczenia. Prawno-moralne aspekty tajemnicy lekarskiej

 

CZĘŚĆ II. Obrady w sekcjach 15.00 – 17.00

15.00 – Wystąpienia Uczestników, przedstawiające główne tezy i dyskusja

SEKCJA I: Komunikacja

Prowadzenie: mgr Joanna Grochala – Uniwersytet Jagielloński

Sala nr 204

15.00 – 15.20 dr Edyta Szyszka – Akademia Ignatianum w Krakowie – Opinie o lekarzach w wypowiedziach pacjentów na forach internetowych

15.20 – 15.40 mgr Joanna Grochala – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Literatura autobiograficzna jako medium promocji zdrowia psychicznego

15.40 – 16.00 dr Tomasz Paklepa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Komunikowanie jako element kontroli społecznej sięgania po używki przez młodzież

16.00 – 16.20 mgr Marzena Gmiterek – Akademia Ignatianum w Krakowie – O kobiecości, męskości, zdrowiu psychicznym i lęku przed śmiercią z pacjentem onkologicznym – rozmowy dyktowane tabu

16.20 – 16.40 dr n. med. Wojciech Boratyński – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Paulina Mularczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Wpływ religii na postrzeganie zdrowia wśród osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców na terenie Polski

16.40 – 17.00 lic. Małgorzata Talipska – Uniwersytet Warszawski – Komunikacja pomiędzy g/Głuchym pacjentem a pracownikiem służby zdrowia

 

SEKCJA II: Zdrowie

Prowadzenie: dr Sebastian Artur Zdończyk – Akademia Pomorska w Słupsku

Aula

15.00 – 15.20 s. dr hab. Anna Walulik - Akademia Ignatianum w Krakowie, dr Janusz Krysztofik – Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie – Między pacjentem, lekarzem i instytucjami ochrony zdrowia. Badania narracyjne

15.20 – 15.40 dr inż. arch. Iwona Benek – Politechnika Śląska w Gliwicach – Wpływ architektury na zdrowie osób starszych w Domach Pomocy Społecznej

15.40 – 16.00 dr n. zdr. Sebastian Artur Zdończyk – Akademia Pomorska w Słupsku – Socjomedyczne determinanty jakości życia kobiet po leczeniu raka gruczołu piersiowego

16.00 – 16.20 mgr Katarzyna Białek – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Jakub Lickiewicz (PhD) – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Psychologiczne reakcje członków rodzin chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii

 

CZĘŚĆ III
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
(aula) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

ks. dr hab. nauk społecznych Robert Nęcek

dr hab. n. med. Ewa Kucharska

dr Małgorzata Kutyła (sekretarz konferencji)

dr Markus Lipowicz

dr Magdalena Madej-Babula

dr Edyta Szyszka

 

KOMITET NAUKOWY:

o. prof. dr hab. Józef BREMER SI
Rektor Akademii Ignatianum

ks. prof. dr hab. Wojciech mISZTAL
Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

doc. phdr Irena kAMANOVA, PhD
Kierownik Katedry Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

prof. dr Marino nINčEVIĆ
Kierownik Oddziału Nauk edukacyjnych i wykształcenia nauczycieli, Fakultet Chorwackich Studiów Państwowego Uniwersytetu w Zagrzebiu

prof. dr pułkownik Bruno Tammaro TANnELLI
Wyższa Szkoła Chorążych Karabinierów w Velletri

dr hab. n. med. Ewa Kucharska
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. dr hab. nauk społecznych Robert Nęcek
Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, Katedra Edukacji Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Katedra Myśli Politycznej, Instytut Politologii Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum

Źródło:
;