Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Małopolska

Konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego

 fot. mat.pras

Z inicjatywy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Ignatianum, Naczelną Adwokaturą w Warszawie i Okręgową Adwokaturą w Krakowie odbędzie się w Krakowie konferencja naukowa na UJ w 5. rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego.

 

Mszą św. w kolegiacie św. Anny w Krakowie oraz ogólnopolską konferencją naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim uczczona zostanie pamięć zmarłego nagle przed pięciu laty arcybiskupa lubelskiego Józefa Życińskiego. Mszę św. 10 lutego sprawować będzie biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś, on też wygłosi kazanie. Natomiast ogólnopolska sesja naukowa pod hasłem „ Media-kultura-dialog" odbędzie się następnego dnia, 11 lutego, w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komitet Organizacyjny tworzą: Ks. dr hab. Robert Nęcek - Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej w Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, Adwokat Stanisław Kłys z Naczelnej Rady Adwokackiej, Prof. dr hab. Jacek Popiel - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal - Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Prof. nadz. dr hab. Ewa Kucharska - Kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej z Akademia Ignatianum i Ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż - Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII.

Patronat nad uroczystościami objęli nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, kard. Franciszek Macharski, metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz i metropolita lubelski Stanisław Budzik oraz rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

Konferencji patronują adwokaci: Andrzej Zwara - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie Stanisław Estreich - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz Paweł Gieras - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Całodzienną konferencję rozpoczną: prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostanie przeczytane przesłanie nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore do organizatorów i uczestników konferencji, następnie głos na rozpoczęcie zabierze kard. Stanisław Dziwisz, a po nim ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wśród uczestników całodziennej konferencji są: ks. prof. Michał Heller z katedry Filozofii Przyrody UPJPII, laureat Nagrody Templetona ("Józefa Życińskiego platońskie widzenie świata"),prof. Andrzej Zoll z katedry Prawa Karnego UJ ("O prawnej potrzebie ochrony czci w świetle wypowiedzi abp. Życińskiego"), ks. prof. Wojciech Misztal, prorektor UPJPII ("Abp. Życińskiego koncepcja związków między duchowością chrześcijańską i mediami"), prof. Franciszek Ziejka z UJ ("Arcybiskup i poeci"), prof. Jan Woleński z UJ („Abp Życiński jako filozof i człowiek"), ks. dr Tomasz Adamczyk z Instytutu Socjologii KUL ("Uniwersalność chrześcijaństwa w społecznym przesłaniu abp. Życińskiego"), o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP ("Czy filozof może być biskupem?"). Prowadzącym będzie ks. dr Bartłomiej Pieron z UPJPII, a moderatorem dyskusji będzie prof. Karol Musioł z UJ.

W drugiej sesji przemówią prof. Jerzy Bartmiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ("Niedokończony spór z abp. Życińskim o rozumieniu ludowości"), ks. prof. Alfred Wierzbicki z Katedry Etyki KUL ("Dialog i troska, czyli duszpasterz na współczesnych areopagach"), ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UPJPII ("Poszukiwanie sensu wobec postmodernizmu, relatywizmu i ironii"), ks. prof. Józef Kloch z UKSW, były rzecznik Episkopatu („Arcybiskup Józef Życiński promotorem mediatyzacji Kościoła", ks. dr hab. Robert Nęcek, kierownik Katedry Edukacji Medialnej Instytutu Dziennikarstwa UPJPII ("Język medialny podstawą komunikacji społecznej. Studium publikacji abp. Życińskiego") i adw. Stanisław Kłys z Izby Adwokackiej w Krakowie ("Abp Życiński a stan wojenny w Polsce"). Prowadzącym i moderatorem dyskusji będzie bp dr hab. Grzegorz Ryś z UPJPII.

W trzeciej i ostatniej części konferencji mówić będzie prof. med. Tomasz Trojanowski, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ("Cywilizacja medialna a praktyka medyczna"), ks. prof. Andrzej Draguła, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego ("Duch Betanii, styl Wieczernika. Józefa Życińskiego biblijne czytanie rzeczywistości"), prof. nadzw. dr hab. Ewa Kucharska, Kierownik Katedry Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej z Akademii Ignatianum ("Abp Życiński a transplantologia") prof. Wiesław Godzic z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie („Abp Józef Życiński: sens, wartości i kultura codzienności". Prowadzącym o moderatorem dyskusji będzie ks. dr Wojciech Mleczko z UPJPII.

Na zakończenie sesji głos podziękowania zabierze ks. prof. Wojciech Życiński SDB, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, brat abp. Józefa.

Pełny program

Po zakończeniu obrad Naczelna Rada Adwokacka i Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zapraszają na uroczysty koncert pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego - Metropolity Lubelskiego, który odbędzie się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego o godz. 18.30. Koncert poprowadzi adwokat Stanisław Kłys - Naczelna Rada Adwokacka. Wystąpią Artyści: Katarzyna Oleś-Blacha - sopran, Mariola Cieniawa - sopran, Dorota Śmiełowska - wiolonczela, Robert Kabara - skrzypce, Br. Grzegorz Doniec OP - klarnet, Łukasz Pawlikowski - wiolonczela, Prof. Tadeusz Malak - słowo. W programie: F. Schubert, V. A. Mozart, F. Chopin i inni.

Duchowo" łączy się z uroczystościami Lonny Glaser z Wiednia, doktor honoris causa UJ. Sędziwa, 91-letnia założycielka Instytutu Janineum nie może przyjechać do Krakowa. Metropolita lubelski był przez wiele lat członkiem Kuratorium wiedeńskiego Janineum, instytutu, który w swej 50-letniej działalności udzielał stypendiów ponad 6 tys. naukowców i twórców z Europy Środkowej i Wschodniej, głównie z Polski.

Po śmierci abp. Życińskiego staraniem Lonny Glaser i jej córki Anny Janineum wydało m.in. trzytomową publikację zatytułowaną „Jestem Józef wasz brat" poświęconą życiu i działalności Zmarłego. Impulsem do tej publikacji, zawierającej wspomnienia przyjaciół i osób, które na przestrzeni lat miały kontakt z abp. Życińskim, a także obszerną dokumentację publikacji zmarłego hierarchy, jest „wielka wdzięczność za Jego gigantyczną działalność duszpasterską, społeczną, naukową i bardzo pracowite życie, w którym znalazło się miejsce także dla "Janineum" i jego stypendystów, otaczanych przez abp. Życińskiego niezwykłą troską" - powiedziała KAI kierująca wiedeńską fundacją Anna Glaser.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie oraz Akademia Ignatianum.

Źródło:
;