Imieniny: Gerwazego, Protazego

Wydarzenia: Światowy Dzień Anemii

Dziedzictwo

Konferencja o elitach żydowskich w czasie II wojny światowej

 fot. Materiały prasowe

Międzynarodowa konferencja „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945)” organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie 27-29 października 2015 r.

 

Głównym celem konferencji jest debata nad funkcjonowaniem elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej. Ma ona stanowić próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące procesu ciągłości elit wojennych z przedwojennymi wzorcami oraz ukazania zmian wynikających z rzeczywistości wojny i okupacji. Istotnym elementem konferencji jest próba zdefiniowania terminu „elity żydowskie”, a także ukazanie stanu badań dotychczas prowadzonych w tym temacie. 

Najważniejszym założeniem konferencji jest wszechstronne ujęcie historii i roli elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej we wskazanym okresie poprzez prezentację ich dokonań, postaw, zachowań, mentalności oraz mechanizmów postępowania. Temat ten ma być przedstawiony zarówno w ujęciu globalnym, jak i poprzez wskazanie regionalnych przykładów.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 października 2015 r. w Pałacu Krzysztofory w Rynku Głównym.

;