Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Jan Paweł II na dziś

Konferencja o wpływie papieża Jana Pawła II na społeczność chorwacką

kardynał stanisław dziwisz fot. Mazur/Episkopat.pl/Flicr.com

W poniedziałek 9 października kard. Stanisław Dziwisz i abp Marek Jędraszewski wzięli udział w pierwszej części polsko-chorwackiej konferencji zatytułowanej „Wpływ papieża Polaka św. Jana Pawła II na społeczność chorwacką".

 

Na wstępie Paweł Włodarczyk, konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie zauważył, że Jan Paweł II swoją pracą i modlitwą sprawił, że Polska i Chorwacja zbliżyły się do siebie, jak nigdy wcześniej. - Jest czas i powód, aby szczególnie młodym mieszkańcom Chorwacji i Polski przypomnieć, jak wiele Jan Paweł II, otaczając troską i modlitwą naród chorwacki, zrobił dla zbliżenia obu narodów - mówił.

Kard. Stanisław Dziwisz opowiadał z kolei o Chorwacji, jako inspiracji dla Ojca Świętego. - Jan Paweł II nosił Chorwację głęboko w swoim sercu i to właśnie decydowało o jego postawie względem tego narodu i było inspiracją dla kierowanych przez niego słów - zauważył. Zapewniał również o trwającej wciąż wielkiej miłości Chorwatów do papieża Polaka. - Jan Paweł II przemawiał do Chorwatów sercem, a oni odpowiadali mu na to wdzięcznością swoich serc. Ta wdzięczność utrzymuje się nadal, choć od śmierci Ojca Świętego mija już 13 rok - mówił kard. Dziwisz.

Mówiąc o związkach papieża z Chorwacją, opowiadał o tym, jak po zdaniu egzaminu dojrzałości w wadowickim gimnazjum rozpoczął studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już wtedy interesował się innymi językami słowiańskimi. Jednak do pierwszych kontaktów bp. Karola Wojtyły z chorwackimi biskupami doszło podczas 4 sesji Soboru Watykańskiego II w latach 1962 - 1965. Wśród tych biskupów był kard. Franjo Šeper, metropolita Zagrzebia - wielki przyjaciel Jana Pawła II. - To od niego podczas częstych spotkań Ojciec Święty dowiadywał się sporo o życiu Kościoła chorwackiego, również o heroicznej postawie kard. Alojzego Stepinaca, broniącego wolności Kościoła, podczas panowania komunistycznej dyktatury w Jugosławii - opowiadał kard. Dziwisz.

Przypomniał, że podczas swojej drugiej podróży papieskiej do Chorwacji w 1998 roku, Jan Paweł II beatyfikował kardynała. Dodał, że choć Chorwaci długo musieli czekać na wizytę papieża ze względu na sytuację polityczną w Jugosławii, Jan Paweł II nie milczał. - Czuł szczególną odpowiedzialność za los narodów Europy Środkowo-Wschodniej, noszących brzemię totalitarnego systemu komunistycznego - mówił. Zaznaczył, że podczas niemal każdej ze środowych audiencji papież kierował do Chorwatów słowo w ich ojczystym języku. Szczególnie wzruszający i niosący nadzieję przekaz skierował do nich w czasie wojny na początku lat 90. - Wtedy przemawiało jego serce, a Chorwaci byli mu za to wdzięczni. Mieli w nim orędownika swoich spraw, swoich marzeń i nadziei - wspominał kardynał. Dodał, że pierwsza wizyta papieża była bardzo wzruszająca, choć przypadła na trudny dla kraju moment. Tłumaczył, że Ojciec Święty przybył do Zagrzebia z posłaniem pokoju i nadziei. Z kolei podczas swojej ostatniej wizyty przekonywał Chorwatów, że dzięki swojemu zaangażowaniu dożyją lepszych dni.

Z okazji poniedziałkowej konferencji w budynku Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bobrzyńskiego otwarto wystawę zatytułowaną „Bądźcie narodem nadziei - wystawa o Janie Pawle II i o Chorwacji". - Chorwaci musieli doczekać się swojego suwerennego i demokratycznego państwa, aby móc przeżyć wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II. Naród chorwacki szczególnie zapamięta międzynarodowe, pokojowe i dyplomatyczne zaangażowanie Stolicy Apostolskiej i papieża w 1991 i 1992 roku oraz jego wkład w międzynarodowe uznanie Republiki Chorwacji - mówiła podczas otwarcia dr Andrea Bekić, ambasador Republiki Chorwacji w Polsce. Dodała, że wsparcie polskich instytucji przy powstaniu wystawy jest wyrazem chęci jeszcze szerszej współpracy Polski i Chorwacji. Wyraziła również nadzieję, że wystawa ta pokaże, jak wiele Jan Paweł II znaczył dla Chorwatów. Ekspozycję można oglądać do 28 października 2017 roku od poniedziałku do piątku. Jej autorami są: Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Druga część konferencji odbędzie się 5 maja 2018 roku w Splicie, pod hasłem: „Udział Papieża Jana Pawła II w odzyskaniu niepodległości państwa chorwackiego".

Oceń treść:
Źródło:
;