Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Życie

rodzina fot. pro-life.pl

Jednym ze sposobów budzenia miłości do każdego człowieka są konkursy pro-life adresowane do dzieci, młodzieży i studentów – mówią ich organizatorzy.

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”, Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz konkurs akademicki „Życie i godność” to konkursy pro-life, które organizuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. – W tym roku wszystkie zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki – informują organizatorzy.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Ma na celu zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu, podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka oraz rozwijanie talentów plastycznych dzieci. W tym roku odbywa się trzecia jego edycja. Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 30 kwietnia 2021 r. – Zachęcamy rodziców, by porozmawiali z dziećmi o jego poczęciu i narodzinach oraz o radości, jaka im towarzyszyła z tego powodu. Chcemy, by dzieci miały świadomość, że były od samego początku chciane, oczekiwane i że poczęły się z miłości – mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Patrząc na konkursowe zgłoszenia, widzimy, że rodzice w rozmowach dostosowują przekazywane treści do wieku swoich dzieci. Wielu z nich informowało nas, że nasz konkurs stał się dla nich pretekstem do odbycia pięknych i serdecznych rozmów w gronie rodzinnym, na które często w natłoku codziennych obowiązków brakuje miejsca – dopowiada.

Co przedstawiają prace przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkół podstawowych? – Za pomocą różnych formach plastycznych, m.in. wydzieranek, wyklejanek, rysunków, makiet, dzieci pokazują swoje rodziny – rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków. Jeśli czekają na narodziny brata albo siostry, także jego obecność zaznaczają w swoich pracach. Nie zapominają również o czworonożnych przyjaciołach. Szczególnie pamiętam z poprzedniej edycji rysunek, na którym dziecko przedstawiło swoje rodzeństwo, które zmarło przed narodzeniem, jako fruwające aniołki – mówi organizatorka konkursu.

Uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych pro-liferzy proponują konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. To zachęta dla młodzieży do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach. Młodzież może nadsyłać prace nawiązujące do życia w rodzinie, miłości i adopcji, ale nie brakuje też odniesień do najważniejszych zagadnień bioetycznych jak np. antykoncepcja, aborcja, in vitro czy eutanazja. – Uczniowie nadsyłają prace dostosowane do swojego wieku. Młodsi rysują i opisują swoje rodziny. Często opisują swoje relacje z babciami i dziadkami, temat godnej starości jest bardzo żywy. Ale starsza młodzież nie ucieka też od trudnych tematów. W stosunku do ubiegłych lat zwiększyła się liczba prac podejmujących temat aborcji, co z pewnością jest związane ze zmianą prawa i czarnymi protestami. Zawsze podkreślamy, że szczególnie w przypadku młodszych uczniów wielką rolę do odegrania we wprowadzeniu ich w tematykę pro-life i dostosowaniu jej do wieku dzieci, mają nauczyciele i rodzice – zauważa Magdalena Guziak-Nowak.

Na konkurs, którego XVII edycja dobiega końca, co roku spływa ok. 1 tys. prac. – W tym roku nadeszło już ponad 500 zgłoszeń. Na prace czekamy do 25 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego). Poprzednie edycje pokazały nam, że bardzo dużo zgłoszeń dociera do nas w ostatnim tygodniu przed terminem nadsyłania pracy i w ciągu tygodnia po 25 marca. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie – mówi Magdalena Guziak-Nowak.

Na konkurs akademicki „Życie i godność” można zgłaszać obronione prace licencjackie i magisterskie dotyczące tematyki życia ludzkiego jako wartości, motywów i form afirmacji ludzkiego życia na różnych jego etapach i w różnych sytuacjach życiowych oraz prezentujące i oceniające projekty, programy oraz praktyki wspierające ludzkie życie i rodzinę lub zagrażające tym wartościom. Przykładowe tematy nagrodzonych prac z poprzednich edycji to: „Prawo rzymskie i kultura etyczna starożytnych wobec dziecka poczętego” Anny Kubackiej, „Polityka ochrony życia dzieci przed narodzeniem w krajach Unii Europejskiej” Wiesława Prostki, „Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0–10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY” Joanny Kuci i „Specyfika opieki nad pacjentką ze stwierdzoną wadą letalną płodu z uwzględnieniem opieki hospicjum perinatalnego” Natalii Trzeciak. Obecnie trwa VI edycja konkursu. Prace można nadsyłać na adres organizatora do 31 października 2021 r.

Oceń treść:
;