Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Książka

Kraków ponownie na czele Komitetu Sterującego Miast Literatury

kraków miastem literatury unesco fot. Tomasz Wiech / KBF

W szwedzkim Östersund odbył się niedawno 10. zjazd Miast Kreatywnych UNESCO. 250 delegatów ze 116 miast reprezentujących 54 kraje rozmawiało o strategiach zrównoważonego rozwoju miast w oparciu o kulturę i kreatywność oraz dzieliło się między sobą najlepszymi praktykami. W ramach zjazdu zaprezentowano dwie krakowskie inicjatywy - Czytaj PL i program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniacKotwicah. O dwa lata przedłużono również kadencję miasta w roli przewodniczącego Komitetu Sterującego Miast Literatury

 

„Cieszę się, że spójne działania Krakowskiego Biura Festiwalowego – operatora Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, podejmowane we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi środowiskami literackimi znajdują swoje uznanie w oczach miast o tak ogromnym wkładzie w historię światowej literatury i pozycji w świecie kultury, jak Edynburg, Dublin, Praga, Heidelberg czy Barcelona. To daje sens naszym inicjatywom” – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network) to program UNESCO utworzony w 2004 roku, aby promować rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy miast, oparty na zasadach kreatywności i zrównoważonego rozwoju. UNESCO nadaje tytuły Miast Kreatywnych w dziedzinach: muzyki, literatury, filmu, gastronomii, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, wzornictwa oraz sztuk wizualnych. Do sieci należą od 2013 roku Kraków (pierwsze słowiańskie i drugie nieanglojęzyczne Miasto Literatury na świecie) oraz od ubiegłego roku Katowice jako Miasto Muzyki.

Kraków uzyskał przewodnią rolę w Komitecie Sterującym Miast Literatury w 2014 roku w uznaniu za zaangażowanie i aktywność w tworzeniu wielokierunkowej, miejskiej strategii rozwoju czytelnictwa i wsparcia dla krakowskich środowisk kreatywnych oraz działania celem wzmacniania prestiżu sieci. Przyjęty drogą uchwały Rady Miasta program Kraków Miasto Literatury UNESCO jest jedyną miejską, wieloletnią strategią dla rozwoju literatury i czytelnictwa w Polsce w obszarach: promocji literackiego dziedzictwa, polityki festiwalowej, reformy miejskich bibliotek, wsparcia dla ludzi pióra oraz lokalnego rynku książki w tym min. sektora księgarskiego i wydawniczego.

Podczas zjazdu w Östersund Justyna Jochym, reprezentująca Krakowskie Biuro Festiwalowe w roli Operatora Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, zaprezentowała dwa innowacyjne krakowskie projekty, wybrane przez UNESCO jako wzory dobrych praktyk dla wszystkich miast sieci - ogólnopolską, bezpłatną wypożyczalnię ebooków Czytaj PL! oraz pionierski program wsparcia działalności kulturalnej w księgarniach realizowany z inicjatywy KBF przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu tylko w tym roku kilkanaście krakowskich księgarni współtworzy całoroczne programy wydarzeń literackich na łączną kwotę 200 tys. zł.

Decyzją dyrekcji UNESCO, kadencja Krakowa w roli miasta przewodniczącego pracom Komitetu Sterującego Miast Literatury została przedłużona do 2018 roku. Do zadań Komitetu należą min.: ewaluacja kandydatur do sieci, komunikacja i reprezentowanie Miast Literatury na forum UNESCO, oraz monitorowanie postępów we wdrażaniu programów literackich w miastach członkowskich. Operatorem Programu Kraków Miasto Literatury UNESCO jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, przewodniczące grupie 20 Miast Literatury, do której należą: Edynburg, Melbourne, Iowa City (USA), Dublin, Rejkiawik, Norwich, Heidelberg, Dunedin (Nowa Zelandia), Grenada (Hiszpania), Praga, Bagdad, Barcelona, Lublana, Lwów, Montewideo, Nottingham, Óbidos (Portugalia), Tartu/Dorpat (Estonia) i Uljanowsk (Rosja).

;