Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Wydarzenia: Dzień Księgowego

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył w Środę Popielcową Mszy św. w katedrze wawelskiej. "To w krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której apostołowie słyszą: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" - mówił do zebranych metropolita krakowski.

W wygłoszonej homilii arcybiskup zwrócił szczególną uwagę na rzymską procesję pokutną, która odbywała się z kościoła św. Anastazji na wzgórze awentyńskie z bazyliką św. Sabiny. Zaznaczył, że był to zwyczaj, który na przełomie dziejów pojawiał się i zanikał.

"Dopiero św. Jan XXIII wskrzesił na nowo tę tradycję kościołów stacyjnych w Rzymie i tej procesji pokutnej, która odtąd nie zaczyna się już od podnóży wzgórza awentyńskiego, ale podąża samym wzgórzem, aż do bazyliki św. Sabiny" - przypomniał.

Jak wskazał metropolita wędrowanie na szczyt awentyńskiego wzgórza było symbolem otwierającego się w Środę Popielcową Wielkiego Postu. Przypomniał, że to właśnie o nim mówił Paweł VI: "Oto więc ze wspaniałomyślnością powierzając się w ręce prowadzącego nas Boga w modlitwie i pokucie podejmujemy na nowo tak konieczną drogę i wznosimy się jako uczniowie Odkupiciela aż na szczyt góry, skąd promieniuje misterium zbawienia”.

Jak uznał te słowa wskazują, że przez cały okres Wielkiego Postu mamy się zbliżąc do krzyża Chrystusa. "Zmierzano do bazyliki św. Sabiny na Awentynie, by w jakiś sposób powtórzyć tę drogę, która w duchu musi odbywać każdy chrześcijanin zbliżając się do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa" - powiedział.

Metropolita przypomniał, że Wielki Post jest wezwaniem do nawrócenia i zwycięstwa nad grzechem. "Wierzcie w to, że Boży Syn, Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, On jedynie jest odkupicielem człowieka i bramą prowadzącą do domu Ojca. To jest istota Jego Ewangelii, głoszonej szczególnie w tym świętym czasie Wielkiego Postu" - nauczał.

Zachęcił do odkrywania za Janem Pawłem II, że to sam Jezus Chrystus jest najwspanialszą łaską Wielkiego Postu. "To On przemawia do nas z mocą z Getsemani, z sądu przed Piłatem, z ubiczowania, ukoronowania cierniem, z drogi krzyżowej, ze swego ukrzyżowania  – z tego wszystkiego, co może wstrząsnąć sercem człowieka i dlatego jest największą łaską, jaka chce się do nas w tym świętym czasie Wielkiego Postu przybliżyć" - stwierdził.

Hierarcha podkreślił, że to w krzyżu Chrystusa "Bóg Trójjedyny stał się życiem dusz nieśmiertelnych, a początek tego życia stanowi chrzest". "Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Gdziekolwiek znajduje się ten znak, Chrystus daje świadectwo swojej paschy, owego przejścia ze śmierci do życia i daje świadectwo swojej miłości, która jest mocą życia, która zwycięża śmierć" - mówił.

Arcybiskup zaapelował też o włączenie się w wędrowanie kościołami stacyjnymi królewskiego Krakowa. "Wędrowanie, które jest połączone z wielkim pragnieniem, by ciągle na nowo i każdego dnia coraz głębiej poznawać krzyż Chrystusa, a przez niego miłość Boga, która zwycięża śmierć – tę miłość, która wzywa każdego z nas do nawrócenia, która zmienia nasze dusze, która nas uczy ten krzyż wielbić i pozdrawiać wszędzie tam gdzie jest" - powiedział na zakończenie.

Oceń treść:
Źródło:
;