Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wydarzenia: Dzień Górnika - Barbórka

Małopolska

Krzyże Małopolski dla Konsulów Generalnych Węgier i Francji

wręczenie krzyża małopolski fot. BPMW

16 lipca marszałek Witold Kozłowski wręczył Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego - Krzyże Małopolski Konsulom Generalnym Węgier i Francji.

 

Marszałek Witold Kozłowski powitał serdecznie uczestników uroczystości. Zaznaczył, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem misji dyplomatycznej cenionych i zasłużonych dla Małopolski dyplomatów:  prof. Adrienne Körmendy konsul generalnej Węgier oraz Frédérica de Touchet konsula generalnego Francji - bardzo zależało mu na spotkaniu w gronie, w którym często i z przyjemnością współpracowano na przestrzeni ostatnich lat.

W dzisiejszym uroczystym spotkaniu wzięli także udział wicemarszałek Tomasz Urynowicz, dr László Marek Szubert konsul Węgier w Krakowie, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda oraz radni województwa: Wojciech Grzeszek i Grzegorz Biedroń.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że konsulowie generalni Węgier i Francji w trakcie pobytu w Małopolsce zapisali się w sposób wyjątkowy dla rozwoju wzajemnych pozytywnych relacji między naszymi państwami, wkładając jednocześnie ogromny wysiłek w budowanie dobrej współpracy między Węgrami i Francją a Województwem Małopolskim.

Oboje zapiszecie się Państwo w historii naszego regionu jako osoby niezwykle życzliwe, oddane, otwarte na drugiego człowieka, wkładające całe serce w podejmowane przez Was działania na różnych polach: historycznym, kulturalnym, gospodarczym i biznesowym. Państwa aktywności daleko wykraczały poza zawodowe obowiązki. Dzięki Państwa osobistemu zaangażowaniu doszły do skutku liczne, niezwykle ważne dla naszego regionu i jego mieszkańców wydarzenia: konferencje, wystawy, sympozja, spotkania biznesowe. Oboje Państwo uczestniczyliście bardzo aktywnie w życiu kulturalnym i gospodarczym Małopolski - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Staliście się Państwo osobistościami, których praca i zaangażowanie budziły powszechny szacunek i sympatię. Państwa aktywności miały na celu szukanie porozumienia i rozwijanie jak najlepszych relacji miedzy nami. Uważam, że wywiązywaliście się Państwo z tego zadania znakomicie i pozostawiacie Państwo po sobie w Małopolsce trwały ślad - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek dodał, że oprócz wielu wydarzeń w trakcie wzajemnej współpracy, w jego pamięci w sposób szczególny zapisał się wyjazd z korpusem konsularnym w Pieniny w czerwcu ubiegłego roku.

Chciałbym, abyście Państwo zapamiętali Małopolskę właśnie taką, jaką była tamtego dnia: piękną, słoneczną, gościnną i radosną. Głęboko wierzę, że będziecie Państwo do nas wracać i że za każdym razem będziecie się u nas Państwo czuli jak w swoim drugim domu. Myślę, że mogę też śmiało powiedzieć, że nasze kontakty wykraczały poza kontakty służbowe i stały się przyjacielskie. Właśnie w taki sposób można budować prawdziwe i trwałe relacje. Pragnę z całego serca podziękować Państwu za doskonałą współpracę na przestrzeni ostatnich lat, za wszystko, co zrobiliście Państwo dla Małopolski i życzyć Państwu dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w pełnionej przez Państwa misji. - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

W dowód zasług obojga dyplomatów Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu konsul generalnej Węgier prof. Adrienne Körmendy oraz konsulowi generalnemu Francji Frédéricowi de Touchet Złotych Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyży Małopolski.

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski to wyróżnienie przyznawane, od 2014 roku, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu na różnych polach działalności.

Stopnie Odznaki: I stopień – Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Oceń treść:
Źródło:
;