Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Wydarzenia:

Dialog

Ks. Żelazko: jako katolicy w Izraelu budujemy pomost między Kościołem i Żydami

jerozolima fot. pixabay.com

Wikariat Patriarchatu Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego zmienia charakter swej działalności. Ponownie skupia się na wiernych należących do narodu żydowskiego bądź utożsamiających się ze społeczeństwem izraelskim. Wikariatem św. Jakuba kieruje od niedawna polski kapłan ks. Piotr Żelazko.

 

Duszpasterstwo dla katolików hebrajskojęzycznych istnieje w Izraelu od dawna. W ostatnich latach, kiedy na jego czele stał ks. David Neuhaus SJ, zostało zdominowane pod względem liczebnym przez katolickich migrantów, którzy nie będąc Arabami, a zarazem żyjąc w środowisku izraelskim, siłą rzeczy podlegali pod duszpasterstwo hebrajskojęzyczne. Teraz patriarcha Pierbattista Pizzaballa utworzył osobny wikariat dla migrantów i azylantów. Tym samym wikariat św. Jakuba powraca do swej pierwotnej misji. Jak mówi Radiu Watykańskiemu ks. Żelazko, należy do niej nie tylko duszpasterstwo katolickich Izraelczyków, ale także rozwijanie relacji między chrześcijanami i Żydami.

„My, katolicy, żyjemy jako grupa bardzo mniejszościowa w społeczeństwie, w którym większością są Żydzi. To jest nowe doświadczenie, unikalne w historii Kościoła. Dlatego jedną z misji wikariatu jest wychowywanie w wierze członków naszych wspólnot, szczególnie dzieci i młodzieży, aby przekazać wiarę kolejnym pokoleniom. Te dzieci i młodzież są bardzo zintegrowane z hebrajskojęzycznym społeczeństwem żydowskim. To jest nasze pierwsze zadanie, a drugie to służba jako pomost między Kościołem uniwersalnym a narodem Izraela – mówi ks. Żelazko. – Wikariat próbuje umocnić relację między chrześcijanami i Żydami, pracując nad budzeniem świadomości Kościoła o swoich żydowskich korzeniach i żydowskiej tożsamości Jezusa i Jego apostołów. Ale działamy też w drugą stronę. W społeczeństwie żydowskim w Izraelu próbujemy budzić większą świadomość dotyczącą historii, nauczania i wkładu Kościoła katolickiego w historię świata. Nasi wierni angażują się w pełni w życie izraelskiego społeczeństwa, bo tu mieszkają, ale jednocześnie są w pełni członkami Kościoła katolickiego. I w ten sposób mogą budować ten pomost.“

Ks. Żelazko dodaje, że inną formą działalności jego wikariatu w Izraelu jest świadectwo sprawiedliwości, pokoju i służby ubogim. W kontekście wojny, która toczy się w tym regionie, musimy promować wartości przebaczenia i pojednania, zarówno względem żydów, jak i muzułmanów.  Chodzi tu w szczególności o promowanie dialogu i współpracy na najniższym, sąsiedzkim szczeblu. „Jako ludzie możemy żyć razem w pokoju i rozumieć się, pomimo różnic i bardzo bolesnych, nierozwiązanych politycznych problemów. W ten sposób możemy być zaczynem pokoju” – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Żelazko.

Ks. Piotr Żelazko jest kapłanem pochodzącym z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Do Izraela przyjechał na studia biblijne. W międzyczasie podjął się posługi duszpasterskiej w Wikariacie św. Jakuba. Pracował w nim najpierw jako kapłan fidei donum, a od 1 stycznia na stałe został przeniesiony do łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.

Oceń treść:
Źródło:
;