Imieniny: Kai, Leonii, Sotera

Wydarzenia: Dzień Ziemi

Pod oknem

 fot. karmel.pl

W sobotę wieczorem w Bazylice Mariackiej w Krakowie odbyła się Msza św. ku czci św. Józefa, patrona Krakowa. Uroczystościom przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.

Kard. Dziwisz podkreślił na wstępie, że mieszkańcy Krakowa powinni być wdzięczni za decyzję przodków o wyborze św. Józefa na patrona miasta. „Opieka św. Józefa okazała się skuteczna. Wierzymy głęboko, że Oblubieniec Bogarodzicy i Głowa Najświętszej Rodziny nadal czuwa nad Krakowem, dziś prężną metropolią, znaną w całym świecie” – powiedział.

Hierarcha zaznaczył, że św. Józef uczy wiernych postawy całkowitego zaufania Bogu, które prowadzi go do uczestnictwa w niepojętych planach Bożych. „On nie żąda wyjaśnień. Na wszystko się zgadza. Dla niego najważniejsze jest słowo Boga i zawarta w nim Boża wola" – opisał sylwetkę patrona Krakowa.

"Możemy i powinniśmy się uczyć od Józefa, jak być człowiekiem dobrym, wiernym, człowiekiem czystego serca, sprawiedliwym, wypełniającym wolę Bożą" – dodał także. Zauważył, że Józef jest symbolem człowieka sprawiedliwego, czystego, roztropnego, mężnego, posłusznego i ubogiego, a zarazem bardzo skromnego – na kartach Ewangelii nie zapisano ani jednego jego słowa.

Purpurat przywołał świadectwo o ojcostwie św. Józefa, które w specjalnej adhortacji apostolskiej wyraził św. Jan Paweł II. „Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie ‘sługą zbawienia’. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że ‘uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji’” – cytował.

Metropolita wezwał zebranych do wdzięczności, ale i do odpowiedzialności. „Z wdzięcznością za patronat łączy się zadanie i zobowiązanie (…) Ojcowie i mężowie mogą znaleźć w św. Józefie wzór do spełniania swoich zadań w rodzinie. Od cieśli z Nazaretu możemy się uczyć pracowitości i rzetelności w spełnianiu obowiązków zawodowych. Biorąc udział w życiu społecznym i politycznym, możemy się uczyć od św. Józefa postawy bezinteresowności, poczucia odpowiedzialności, roztropnej troski o większe i wspólne dobro” – zachęcił.

Hierarcha odwołał się także do zagadnienia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i podziękował przybyłym reprezentacjom miasta, samorządu i województwa za pomoc w organizacji tego wydarzenia. "Łączy się z tym wielka praca, ale jestem przekonany, że wyda ona błogosławione i wielorakie owoce dla Miasta, dla Małopolski i całej naszej Ojczyzny" – wyraził nadzieję.

Na zakończenie kard. Dziwisz powierzył cały Kraków i nadchodzące lipcowe święto młodych Maryi, św. Józefowi i św. Janowi Pawłowi II.

Źródło:
;