Imieniny: Joanny, Zuzanny

Wydarzenia: Dzień modlitw za Kościół w Chinach

Jan Paweł II na dziś

Kultura europejska przeniknięta chrześcijaństwem

Od wielu lat podejmuje się chwalebne prace zmierzające do jedności Europy, niestety, wciąż jeszcze podzielonej. Poczyniono już wiele ważnych kroków prawnych i instytucjonalnych w tej dziedzinie, które budzą wielkie nadzieje zainteresowanych narodów. Jestem szczęśliwy, że mogę życzyć odbudowania i powrotu jedności moralnej i duchowej, która była dziełem św. Benedykta, tak, by powstał trwały klimat szczerej zgody, wzajemnego zrozumienia, ładu - a więc i pokoju między wszystkimi ludami Europy, czego wszyscy gorąco pragną. Podłoże kultury europejskiej było - i szczęśliwie jest jeszcze - przeniknięte chrześcijaństwem. Trzeba jeszcze, aby Ewangelia stała się księgą najbardziej znaną i najbardziej kochaną, szczególnie przez młodych i przez ich wychowawców, ponieważ na jej nauczaniu buduje się i utrwala prawdziwą duchową jedność, zdolną dać nam pokój.

Od wielu lat podejmuje się chwalebne prace zmierzające do jedności Europy, niestety, wciąż jeszcze podzielonej. Poczyniono już wiele ważnych kroków prawnych i instytucjonalnych w tej dziedzinie, które budzą wielkie nadzieje zainteresowanych narodów. Jestem szczęśliwy, że mogę życzyć odbudowania i powrotu jedności moralnej i duchowej, która była dziełem św. Benedykta, tak, by powstał trwały klimat szczerej zgody, wzajemnego zrozumienia, ładu - a więc i pokoju między wszystkimi ludami Europy, czego wszyscy gorąco pragną. Podłoże kultury europejskiej było - i szczęśliwie jest jeszcze - przeniknięte chrześcijaństwem. Trzeba jeszcze, aby Ewangelia stała się księgą najbardziej znaną i najbardziej kochaną, szczególnie przez młodych i przez ich wychowawców, ponieważ na jej nauczaniu buduje się i utrwala prawdziwą duchową jedność, zdolną dać nam pokój.

;