Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Wydarzenia: Dzień Informatyka

Wspomnienia

L'OR: Doświadczenia polskie kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II

 fot. Tadeusz Warczak

Na znaczenie polskich korzeni dla zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II zwraca uwagę na łamach „L’Osservatore Romano” Bernard Lecomte. Redakcja zamieściła w dzisiejszym wydaniu artykuł, który został również zamieszczony w edycji specjalnej, przygotowanej w siedmiu wersjach językowych (włoskiej, polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej, portugalskiej).

 

Wybitny francuski pisarz i publicysta, którego matka była Polką jest przekonany, iż dramatyczne losy ojczyzny Karola Wojtyły, tożsamość narodowa ocalona przez kulturę, wpłynęły na jego apele na forum międzynarodowym o poszanowanie nie tylko praw człowieka, ale także praw narodów. "Zdając sobie sprawę ze znaczenia tradycji historycznej Jan Paweł II przypominał rolę chrześcijańskich korzeni poszczególnych odwiedzanych krajów, oraz postaci wielkich świętych. Apele o odkrycie swej tożsamości Ojciec Święty kierował także do Europy jako całości" – przypomina Lecomte.

W złożonej sytuacji etniczno-kulturowej przedwojennej Polski, kraju o największej liczbie Żydów na świecie oraz relacjach osobistych z przedstawicielami tej społeczności upatruje on otwartość Jana Pawła II na problemy relacji z judaizmem oraz państwem Izrael, w tym nawiązanie relacji dyplomatycznych w 1993 r.

Z kolei w dramatycznych losach Polski, zaatakowanej w 1939 roku zarówno przez hitlerowskie Niemcy jak i Związek Sowiecki, kraju, którego 1/6 obywateli straciła życie w okresie II Wojny Światowej dostrzega Lecomte przyczynę niestrudzonych wysiłków papieża Wojtyły na rzecz ocalenia pokoju w świecie. Konfrontacja z komunizmem zaowocowała jego zdaniem wypracowaną przez Jana Pawła II teologią praw człowieka, zgodną z aspiracjami narodów żyjących za „żelazną kurtyną”. Jej wyrazem była pierwsza encyklika „Redemptor hominis”.

Bernard Lecomte zauważa, że wielką zasługą papieża pochodzącego z Polski było też umiędzynarodowienie Kurii Rzymskiej, wskazując iż Kościół trzeciego tysiąclecia powinien być otwarty na każdego człowieka.

;