Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Pielgrzymki zagraniczne

Cel pielgrzymki: Uroczyste zakończenie Synodu Biskupów, owocem, którego jest posynodalna adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu. Najważniejsze przesłanie: Synod został zwołany przez Jana Pawła II w celu odnowy duchowej i moralnej Libańczyków. Odbywał się on w Rzymie od 16 XI do 12 XII 1995 r. Do wzięcia udziału w obradach zaproszeni zostali nie tylko Libańczycy, ale także przedstawiciele Kościołów: greckoprawosławnego, ormiańskoprawosławnego, syryjskoprawosławnego, asyryjskiego i protestanckiego. Rozważano temat: Chrystus jest naszą nadzieją: odnowienie przez Ducha i solidarni dajemy świadectwo Jego miłości. Celem papieskiej pielgrzymki było wyrażenie uznania dla współżycia wyznawców Wschodnich Kościołów katolickich: melchitów, ormian, syryjczyków, chaldejczyków, łacinników, Kościołów prawosławnych, wyznawców Kościoła maronickiego oraz muzułmańskich wspólnot: sunnitów, szyitów, druzów, alawitów, izmaelitów. Pierwszym oficjalnym spotkaniem Jana Pawła II z wiernymi było spotkanie z młodzieżą. Papież wzywał ich do zaangażowania się w odbudowę narodu mając na uwadze odrębność i różnorodność wspólnot religijnych. Zachęcał ich, aby podjęli trud stworzenia zjednoczonego narodu. Powiedział: „Wręczając młodym dokument posynodalny, pragnąłem uwydatnić, że w znacznej mierze od nich zależeć będzie realizacja zadań ukazanych przez Synod Biskupów”.   źródło: www.janpawel2.pl
;