Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Małopolska

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego ws. dr Wandy Półtawskiej

profesor wanda półtawska fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

„Rzetelna i bezstronna ocena kwalifikacji zawodowych i kompetencji naukowej, doświadczenia lekarskiego, zaangażowania społecznego i postawy moralnej Pani doktor Wandy Półtawskiej w pełni uzasadniają decyzję władz Szpitala o wskazaniu tej wybitnej postaci Krakowa jako patrona oddziału szpitalnego podejmującego troskę o zdrowie i życie nowo narodzonych dzieci” – napisał zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka liście z wyrazami poparcia dla dyrektora Antoniego Marcinka.

 

3 marca otwarto w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie nowy Oddział Noworodkowy im. prof. Wandy Półtawskiej.

Otwarcie poprzedził protest przeciwko wyborowi prof. Wandy Półtawskiej na patrona oddziału organizowany przez środowiska lewicowe i antyklerykalne. Zarzut uczyniono z faktu, że 101-letnia lekarka jest przeciwna aborcji i metodzie in vitro.

W odpowiedzi na te reakcje m.in. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie wystosowało list otwarty z wyrazami „najwyższego uznania i szacunku, poparcia i wdzięczności” do dyrektora szpitala dr n. med. Antoniego Marcinka.

 

Publikujemy treść listu:

Szanowny Pan
dr n. med. Antoni Marcinek
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpital na Siemiradzkiego
im. R. Czerwiakowskiego
ul. Siemiradzkiego 1
31–137 Kraków

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka składa wyrazy najwyższego uznania i szacunku, poparcia i wdzięczności za ustanowienie Pani dr n. med. Wandy Półtawskiej patronem Oddziału Noworodkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie. Rzetelna i bezstronna ocena kwalifikacji zawodowych i kompetencji naukowej, doświadczenia lekarskiego, zaangażowania społecznego i postawy moralnej Pani doktor Wandy Półtawskiej w pełni uzasadniają decyzję władz Szpitala o wskazaniu tej wybitnej postaci Krakowa jako patrona oddziału szpitalnego podejmującego troskę o zdrowie i życie nowo narodzonych dzieci. Etos lekarski i staranne przygotowanie merytoryczne doktor Wandy Półtawskiej stanowią znakomity wzór postawy zawodowej dla obecnych oraz przyszłych pracowników oddziału i całej służby zdrowia.

Stowarzyszenie wyraża także pełne uznanie dla władz Szpitala za przeciwstawienie się tendencyjnym i ideologicznie motywowanym wystąpieniom antyintelektualistycznych i marginalnych społecznie grup lewicowych. Organizacje te, nie wnosząc żadnego pozytywnego wkładu w rozwój kulturowy i społeczny Krakowa, zamiast rzetelną pracą społeczną próbują krzykliwymi protestami pozyskać zainteresowanie opinii publicznej. Instrumentalne wykorzystanie przez nie kołyski nowo narodzonego dziecka do uprawiania ideologii i  zdobycia rozgłosu, nie znajduje społecznej akceptacji i przedstawia faktyczny poziom moralny i kulturowy tychże organizacji. Głosząc hasła feministyczne, ich przedstawiciele paradoksalnie urągają godności doktor Wandy Półtawskiej jako kobiety wielce zasłużonej dla budowania kultury relacji społecznych chroniących życie człowieka, małżeństwo i rodzinę, co ukazuje rzeczywisty, deprecjacyjny stosunek krzykliwych ruchów lewicowych do kobiet.

Zarząd Stowarzyszenia życzy władzom Szpitala i powstającemu środowisku pomyślnego rozwoju nowo utworzonego oddziału.

Wojciech Zięba
prezes zarządu

Magdalena Guziak-Nowak
sekretarz zarządu

 

Sam dyrektor placówki w oświadczeniu opublikowanym na stronach szpitala przyznał, że wybór Wandy Półtawskiej, z uwagi na jej poglądy, może budzić, u niektórych, kontrowersje. Stwierdził, że nie sposób jednak odmówić jej tego, że niezmiennie w swej działalności podkreśla wartość ludzkiego życia i konieczność jego ochrony. Nie można zaprzeczyć jej doświadczeniu w pracy na rzecz rodziny oraz niezwykłej determinacji w tych działaniach. „Nawet dla osób, które nie utożsamiają się z poglądami profesor Wandy Półtawskiej, może być ona przykładem i inspiracją do podejmowania wytrwałych działań zgodnych ze swymi przekonaniami i walki o wartości, które uważamy za najcenniejsze” – napisał dr n. med. Antoni Marcinek.

Nowy oddział szpitala na Siemiradzkiego otrzymał III poziom referencyjności. Oznacza to, że może opiekować się zarówno noworodkami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży, jak i tymi, które urodzą się z wadami lub z chorobami genetycznymi.

;